Học tập đạo đức HCM

Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Thứ ba - 08/12/2015 04:27

Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Sáng 8/12, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình (giai đoạn 2010-2015). Vũ Quang (Hà Tĩnh) là một trong 66 huyện của cả nước được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM".

Dự hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát; lãnh đạo một số bộ, ngành, doanh nghiệp và các địa phương trong cả nước. Đoàn Hà Tĩnh do Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn dẫn đầu.

Chương trình văn nghệ chào mừng

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, giai đoạn 2010-2015 nêu rõ: Qua 5 năm phấn đấu, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về nguồn lực nhưng chương trình đã đạt được những kết quả rất quan trọng.

Chương trình đã làm thay đổi nhận thức của đa số người dân, lôi cuốn họ vào xây dựng NTM. Từ chỗ số đông còn trông chờ, ỷ lại vào nguồn đầu tư của nhà nước đã chuyển sang chủ động, tự tin tham gia tích cực vào xây dựng NTM.

Xây dựng NTM đã trở thành phong trào sôi động, rộng khắp cả nước. Hệ thống hạ tầng nông thôn phát triển mạnh mẽ, làm thay đổi bộ mặt nhiều vùng nông thôn. Điều kiện sống cả về vật chất và tinh thần của số lượng lớn cư dân nông thôn được nâng lên rõ rệt. Sản xuất hàng hóa nông nghiệp được coi trọng và có chuyển biến góp phần tích cực nâng cao thu nhập của cư dân nông thôn.

Đến nay, cả nước có 1.298 xã (14,5%) đạt chuẩn NTM; số tiêu chí bình quân/xã là 12,9 tiêu chí (tăng 8,2 tiêu chí so với năm 2010); số xã khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên là 183 xã; 11 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định công nhận đạt chuẩn NTM; mức thu nhập bình quân đầu người vùng nông thôn đạt 24,4 triệu đồng/năm (tăng 1,9 lần so với 2010).

Trong điều kiện kinh tế còn khó khăn, ngân sách hạn hẹp, Nhà nước vẫn ưu tiên tăng nguồn lực đầu tư cho chương trình. Trong 5 năm, cả nước đã huy động khoảng 851.380 tỷ đồng xây dựng NTM, trong đó, ngân sách Nhà nước chiếm 31,3%, tín dụng chiếm 51%, doanh nghiệp 4,9% và nhân dân đóng góp 12,6%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ những tồn tại hạn chế như: chương trình chưa đạt mục tiêu đến 2015 có 20% xã đạt chuẩn NTM; các xã tập trung cao cho hạ tầng nhưng chưa quan tâm phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường; có sự chênh lệch lớn về kết quả xây dựng NTM giữa các vùng miền; một số địa phương có biểu hiện huy động quá sức dân, nợ đọng xây dựng cơ bản, đánh giá chất lượng tiêu chí còn xuề xòa…

Trong 5 năm tới, phấn đấu 50% số xã trên cả nước đạt chuẩn NTM; mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ít nhất 1 huyện NTM; không còn xã dưới 5 tiêu chí.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn phát biểu tham luận tại hội nghị

Tham luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn chia sẻ một số kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM tại Hà Tĩnh thời gian qua.

Hà Tĩnh tập trung cao và quyết liệt ngay từ đầu, xác định rõ quan điểm xây dựng NTM là nhiệm vụ chính trị trọng tâm xuyên suốt; tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, tất cả các lực lượng, nguồn lực cho xây dựng NTM và kết quả đạt được là toàn diện, khá rõ nét. Đến hết 2015, Hà Tĩnh phấn đấu có 52 xã đạt chuẩn NTM (đạt 23% trên tổng số xã, vượt 3% kế hoạch đề ra), không còn xã dưới 8 tiêu chí; việc thực hiện chương trình từng bước đi vào chiều sâu.

Từ một tỉnh có điểm xuất phát thấp (năm 2010 tiêu chí bình quân mới đạt 3,5 tiêu chí/xã), sau 5 năm triển khai xây dựng NTM, Hà Tĩnh đã xây dựng và phát triển hơn 9.000 mô hình SX-KD có hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói chuyện với đại biểu tại hội nghị

Nói chuyện với đại biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Phong trào xây dựng NTM thời gian qua thành công nhờ được lòng dân, nhân dân ủng hộ.

“Đây là phong trào cách mạng thực sự vì lợi ích của dân. Người dân tin ở Đảng, Nhà nước và tin ở chính mình. Đây là cái được lớn nhất, thành công lớn nhất.” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, để đạt được những kết quả tốt đẹp hơn nữa, trước hết cán bộ, đảng viên phải có tinh thần vì dân cao hơn, phải có trái tim, trí óc và hành động vì nhân dân, lấy nhân dân làm chủ thể, lấy địa bàn nông thôn làm cơ sở gắn với địa bàn đô thị.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn đời sống cư dân vùng nông thôn phải văn minh hơn, hiện đại hơn, đời sống văn hóa tinh thần ngày càng nâng cao. Muốn đạt được điều này, cần tập trung vào phát triển tái cơ cấu nông nghiệp; cả hệ thống chính trị, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp tiếp tục chung tay hơn nữa trong xây dựng NTM; ưu tiên tập trung cho những vùng khó khăn, vùng nghèo, vùng đang phát triển…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Chương trình MTQG xây dựng NTM là một trong những mục tiêu quan trọng của Nghị quyết Trung ương về tam nông và đã được cả hệ thống chính trị vào cuộc, nỗ lực triển khai thực hiện, nhân dân đồng tình, chung tay ủng hộ.

Thủ tướng Chính phủ cho rằng, tuy chưa đạt mục tiêu đề ra, nhưng chương trình đã thể hiện được sự nỗ lực rất lớn của nhân dân và cán bộ trên cả nước; đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, điển hình tốt trong xây dựng NTM; tỷ lệ hộ nghèo, xã nghèo, huyện nghèo ngày càng giảm.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, nghành liên quan rà soát, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách trong xây dựng NTM phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Các địa phương cần đề cao trách nhiệm, nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong xây dựng NTM. Có sơ kết, tổng kết, nhân rộng điển hình, đề ra giải pháp chỉ đạo kịp thời.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý các bộ, ngành, địa phương hết sức quan tâm, dành nhiều thời gian trong chỉ đạo, triển khai xây dựng NTM với tinh thần vì dân, lo cho dân. NTM là phải đảm bảo phát triển toàn diện, đồng bộ giữa kinh tế với an ninh trật tự, nâng cao chất lượng văn hóa, đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Để phong trào ngày càng lan tỏa sâu rộng, đạt mục tiêu đề ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia, chung tay góp công, góp sức xây dựng NTM.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tặng Cờ thi đua cho nhân dân và cán bộ huyện Vũ Quang

Vũ Quang là một trong 66 huyện trong toàn quốc được tặng Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tặng bằng khen của của Thủ tướng Chính phủ cho nhân dân và cán bộ xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn). Trong đợt này, Hà Tĩnh có 11 xã được nhận Bằng khen của của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”.

 
Tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM có 14 bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và 13 tỉnh, thành phố được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; 66 huyện được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ; 450 xã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”.

Theo Báo Hà Tĩnh
 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản ban hành

Quyết định số 211/QĐ-TTg

Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025;

Quyết định số 149/QĐ-BCĐ

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025

Thông báo 420/TB-UBND

Kết luận của Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tại Hội nghị đánh giá công tác xây dựng NTM 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2023

Văn bản số 4802/UBND-NL5

Giới thiệu mô hình hay và đề xuất sáng kiến triển khai hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Công văn số 5424 /BNN-VPĐP

Triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp

Hát về nông thôn mới
Bộ nông nghiệp Cổng thông tin Đảng bộ hà tĩnh Công báo tỉnh Điều hành tỉnh Dự thảo văn bản văn bản Nhật ký truyền thanh
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào:

Thống kê
  • Đang truy cập69
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm65
  • Hôm nay29,208
  • Tháng hiện tại530,089
  • Tổng lượt truy cập83,586,084
®VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Trưởng ban biên tập:  Nguyễn Văn Việt - Chánh Văn phòng 
Phó trưởng ban biên tâp: Ngô Ðình Long - Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 148 - Đường Trần Phú - Thành Phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393.892.689;  Email: nongthonmoitinhhatinh@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây