Học tập đạo đức HCM

Thảo luận 5 vấn đề cốt lõi trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Thứ sáu - 17/02/2023 03:09
Sáng 17/2, Bộ NN-PTNT phối hợp với UBND TP Hải Phòng tổ chức Hội nghị toàn quốc hệ thống Văn phòng Điều phối NTM các cấp năm 2023.
Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan dự và chủ trì hội nghị. Ảnh: Đinh Mười.

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan dự và chủ trì hội nghị. Ảnh: Đinh Mười.

Dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ NN-PTNT  Lê Minh Hoan; Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam; Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ban ngành trung ương và đại biểu  văn phòng điều phối NTM  63 tỉnh, thành phố.

Hội nghị đánh giá, phân tích những điểm mạnh, những khó khăn, những hạn chế trong công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành và hướng dẫn triển khai xây dựng NTM thời gian vừa qua. Đồng thời, đề xuất giải pháp, hiến kế để phấn đấu đạt được chủ trương, định hướng chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam cho biết, hơn 12 năm qua, chương trình MTQG xây dựng NTM đã đạt được những thành tựu “To lớn, toàn diện và mang tính lịch sử”, trở thành một phong trào có sức lan tỏa sâu rộng và mạnh mẽ trong toàn xã hội, góp phần đưa Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đi vào thực tiễn.

Những kết quả đạt được của chương trình xây dựng NTM đã góp phần tạo nên sự thay đổi mạnh mẽ, diện mạo nông thôn đã có nhiều khởi sắc, hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn được cải thiện và cơ cấu lại ngành nông nghiệp đã phát huy hiệu quả, kinh tế nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân nông thôn.

Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Đinh Mười.

Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Đinh Mười.

Đến hết năm 2022, cả nước đã có 18 đơn vị cấp tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 5 tỉnh là Đồng Nai, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Cả nước có 255 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM và đã có 73,08% số xã đạt chuẩn NTM.

Đáng nói, toàn bộ 63/63 tỉnh, thành phố tổ chức đánh giá, phân hạng, công nhận 8.867 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên của hơn 4.586 chủ thể tham gia. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2020 đạt 41,7 triệu đồng/người/năm, gấp 1,7 lần so với năm 2015 và gấp 3,2 lần so với năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều khu vực nông thôn giảm còn khoảng 7,1%, giảm 4,7% so với năm 2016.

Kết quả đạt được to lớn trên là sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, của các cấp, các ngành, các lực lượng xã hội và toàn dân cũng như sự đóng góp đầy trách nhiệm trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện của đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng NTM các cấp.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các chương trình chuyên đề giai đoạn 2021 – 2025, Bộ NN-PTNT đã cùng với các bộ, ngành trung ương tập trung hoàn thiện, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các văn bản pháp lý, cũng như các văn bản hướng dẫn thực hiện theo thẩm quyền.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan và Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cùng các đại biểu tham quan các gian hàng OCOP bên lề hội nghị. Ảnh: Đinh Mười.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan và Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cùng các đại biểu tham quan các gian hàng OCOP bên lề hội nghị. Ảnh: Đinh Mười.

Đến nay (chủ yếu là trong năm 2022), các bộ, ngành trung ương đã hoàn thành, trình cấp có thẩm quyền ban hành 24 văn bản pháp lý và ban hành theo thẩm quyền 70 văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình NTM giai đoạn 2021-2025.

Hệ thống cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đã cơ bản đầy đủ và đồng bộ, là căn cứ pháp lý quan trọng để các bộ, ngành trung ương và địa phương triển khai thực hiện.

Về phía các tỉnh, thành phố, đến nay, 100% các tỉnh, thành phố đều đã ban hành Kế hoạch triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và các bộ tiêu chí NTM các cấp (theo phân cấp) giai đoạn 2021 – 2025.

Đại đa số các tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai các chương trình chuyên đề theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các quyết định phê duyệt chương trình và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương tại các Kế hoạch triển khai chương trình.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đinh Mười.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đinh Mười.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam đề nghị đại biểu tham dự Hội nghị thảo luận, trong đó, tập trung vào 5 vấn đề cốt lõi để phấn đấu đạt được chủ trương, định hướng chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ, đó là: “Xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hoá, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới cấp thôn, bản. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới. Xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hoá truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững”.

Vấn đề thứ nhất là trao đổi, thống nhất, quán triệt về tư duy, cách làm trong toàn hệ thống văn phòng, cán bộ tham mưu công tác xây dựng nông thôn mới từ trung ương đến địa phương về nội hàm, định hướng, yêu cầu trong xây dựng “Nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”. 

Thứ hai, làm thế nào để đưa ra các giải pháp triển khai đồng bộ các quy định về quản lý, tổ chức, cơ chế phối hợp thực hiện chương trình xây dựng NTM giữa các bộ, ngành và các địa phương? Giải pháp nào để kiện toàn bộ máy tổ chức tham mưu, giúp việc Ban Chỉ đạo các cấp thực hiện chương trình xây dựng NTM ở địa phương theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 263/QĐ-TTg.

Đại biểu địa phương chia sẻ những vướng mắc trong xây dựng NTM tại cơ sở. Ảnh: Đinh Mười.

Đại biểu địa phương chia sẻ những vướng mắc trong xây dựng NTM tại cơ sở. Ảnh: Đinh Mười.

Thứ ba, ngoài những nhiệm vụ, giải pháp đưa ra trong các văn bản đã ban hành, chúng ta còn đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ nào để tập trung hoàn thành mục tiêu của Chương trình trong giai đoạn 2021 - 2025? Giải pháp nào để khắc phục các tồn tại, hạn chế của giai đoạn trước? Còn những khó khăn, vướng mắc gì cần tháo gỡ đối với các cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn của Chương trình xuất phát từ thực tiễn triển khai ở cơ sở không?

Thứ tư, trong điều kiện cả 3 chương trình mục tiêu quốc gia đều được triển khai trên địa bàn nông thôn, đều gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới như hiện nay, thì các giải pháp về phối hợp thực hiện, cơ chế lồng ghép và huy động các nguồn lực để ưu tiên tập trung thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình nông thôn mới trên địa bàn nông thôn.

Đặc biệt là lồng ghép các nguồn lực của chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi,  giảm nghèo bền vững, của các chương trình dự án khác để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, các huyện nghèo, góp phần hoàn thành các mục tiêu của chương trình và đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách Nhà nước như thế nào cho hiệu quả, cho tránh chồng chéo và dàn trải.

Vần đề cuối cùng các đại biểu thảo luận là chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025 có một điểm rất mới so với các giai đoạn trước, đó là: Ngoài việc ban hành Chương trình xây dựng NTM chung, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 6 Chương trình chuyên đề trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn và giải quyết các vấn đề bức xúc, tồn tại trong xây dựng NTM. Ngoài việc triển khai thực hiện 11 nội dung của chương trình xây dựng NTM, thì các sở, ngành, các địa phương cần làm gì, làm như thế nào để cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả 6 chương trình chuyên đề theo hướng sát thực nhất.

Link gốc: https://nongnghiep.vn/thao-luan-5-van-de-cot-loi-trong-xay-dung-nong-thon-moi-giai-doan-2021-2025-d344115.html
Theo Đình Mười-Nguyên Thành/nongnghiep.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Văn bản ban hành

4802/UBND-NL5

Giới thiệu mô hình hay và đề xuất sáng kiến triển khai hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Công văn số 5424 /BNN-VPĐP

Triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp

Văn bản số 3480/UBND-NL5

Về việc triển khai thực hiện các giải pháp về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

Kế hoạch số 203/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025

Quyết định sô 1284/QĐ-BNN-VPĐP

Phê duyệt danh mục mô hình thí điểm do Trung ương chỉ đạo thuộc Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới nông thôn thông minh giai đoạn 2021-2025

Hát về nông thôn mới
Bộ nông nghiệp Cổng thông tin Đảng bộ hà tĩnh Công báo tỉnh Điều hành tỉnh Dự thảo văn bản văn bản Nhật ký truyền thanh
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào:

Thống kê
  • Đang truy cập57
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm53
  • Hôm nay11,775
  • Tháng hiện tại404,909
  • Tổng lượt truy cập77,842,067
®VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Trưởng ban biên tập:  Nguyễn Văn Việt - Chánh Văn phòng 
Phó trưởng ban biên tâp: Ngô Ðình Long - Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 148 - Đường Trần Phú - Thành Phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393.892.689;  Email: nongthonmoihatinh@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây