Học tập đạo đức HCM

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương quyết liệt thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết

Thứ hai - 22/02/2021 04:36
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức phát huy tinh trần trách nhiệm, gương mẫu, khẩn trương, tập trung xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, nhất là những công việc còn tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ tết.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương quyết liệt thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết

Thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 19/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng vừa có văn bản yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc quán triệt, tập trung triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, công việc sau:

Nhất quán, kiên định thực hiện “mục tiêu kép”; tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh, đề cao trách nhiệm, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực, địa bàn, tạo khí thế phấn khởi ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025.

Sở Y tế chủ động theo dõi, bám sát tình hình, tham mưu xây dựng và triển khai các kịch bản, tình huống giải pháp để ứng phó hiệu quả tương ứng với diễn biến dịch bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương quyết liệt thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế tham mưu xây dựng và triển khai các kịch bản, tình huống giải pháp để ứng phó hiệu quả với diễn biến dịch bệnh.

Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình trọng điểm, đột phá chiến lược tại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; các nội dung nhiệm vụ tại Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả Chương trình số 04/CTr-UBND ngày 6/1/2021 của UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về các chỉ tiêu thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách; phấn đấu đạt và vượt kế hoạch HĐND tỉnh giao và đạt kết quả tốt hơn năm 2020.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan: Tập trung tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh gặp vướng mắc, tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; các giải pháp, nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 ngày từ đầu năm. Chủ động phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành liên quan, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sau khi được Hội đồng thẩm định quy hoạch thông qua.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương quyết liệt thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết

Doanh nghiệp Hà Tĩnh thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo khí thế phấn khởi ngay từ năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Sở Công Thương chỉ đạo, thúc đẩy sản xuất công nghiệp ngay sau kỳ nghỉ Tết; tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp tăng cường năng lực sản xuất, mở rộng thị trường, thúc đẩy xuất khẩu; tận dụng, khai thác có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi sát diễn biến thời tiết, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai kế hoạch gieo cấy, nuôi trồng sản xuất nông nghiệp hiệu quả; phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, nhất là dịch tả lợn Châu Phi, dịch viêm da nổi cục ở trâu bò, dịch cúm gia cầm để chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, bảo vệ sản xuất; tổ chức phát động trồng cây tại các địa phương ngay sau Tết Nguyên đán gắn với kế hoạch trồng rừng, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng.

Các địa phương chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Xuân đảm bảo đúng lịch thời vụ; tiếp tục tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương quyết liệt thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các địa phương đã chỉ đạo triển khai sản xuất vụ Xuân đảm bảo đúng lịch thời vụ

Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo bố trí đủ phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại sau Tết; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông và yêu cầu phòng, chống dịch covid-19; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông, nhất là các công trình giao thông trọng điểm, hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, lễ hội Xuân gắn với an toàn phòng, chống dịch covid-19.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã, Liên đoàn Lao động tỉnh và các đơn vị liên quan chủ động nắm tình hình lao động sau kỳ nghỉ Tết tại các doanh nghiệp, nhất là tại các khu kinh tế, khu công nghiệp; không để xảy ra tình trạng bỏ việc, thiếu lao động, làm gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ban chỉ đạo 389 tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Hà Tĩnh theo dõi sát tình hình, chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng để phát triển sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ thúc đẩy tín dụng vào các ngành, lĩnh vực trọng yếu, tạo đà khôi phục kinh tế trong bối cảnh diễn biến mới của dịch covid-19; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương quyết liệt thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết

Mặc dù lãi suất tiền gửi tiếp tục giảm, song trong 2 tháng đầu năm 2021, huy động vốn ở các ngân hàng vẫn tăng.

Công an tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các phương án bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong dịp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi điều kiến phương tiện giao thông, chạy xe quá tốc độ quy định; chủ động công tác phòng chống cháy nổ, nhất là tại lễ hội, cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu dân cư.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo tiếp tục theo dõi, nắm tình hình, chủ động các biện pháp xử lý tình huống liên quan đến chủ quyền và an ninh quốc phòng; tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ biên giới, ngăn chặn và xử lý kịp thời hoạt động nhập cảnh trái phép, nhất là tại các đường mòn, lối mở; thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2021 theo kế hoạch gắn với bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch covid-19.

Sở Ngoại vụ tham mưu thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại đầu năm, đảm bảo phù hợp với bối cảnh tình hình dịch covid-19.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là về những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực của tỉnh; việc thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội; các hoạt động thi đua lao động sản xuất, kinh doanh phù hợp với diễn biến tình hình dịch covid-19; động viên toàn xã hội tin tưởng, quyết tâm thực hiện thắng loại các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp trọng tâm năm 2021.

Văn phòng UBND tỉnh rà soát, tổng hợp, kịp thời có văn bản đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng đã được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo nhưng còn vướng mắc, tồn đọng; các Đề án, nhiệm vụ được giao tại Chương trình số 04/CTr-UBND ngày 6/1/2021 của UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của UBND tỉnh. Thường xuyên đôn đốc, theo dõi và tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ngành, địa phương; báo cáo tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương quyết liệt thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết

Cán bộ, công chức, viên chức cần phát huy tinh trần trách nhiệm, gương mẫu, khẩn trương, tập trung xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên

Cán bộ, công chức, viên chức phát huy tinh trần trách nhiệm, gương mẫu, khẩn trương, tập trung xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, nhất là những công việc còn tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết; những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của Doanh nghiệp và Nhân dân với tinh thần không chờ đến hạn mới xử lý. Không tổ chức liên hoan, chúc Tết, du Xuân làm ảnh hưởng đến công việc, thời giờ làm việc và công tác phòng, chống dịch covid-19. Tiếp tục thúc đẩy làm việc trên môi trường mạng và các hoạt động trực tuyến.

Đề nghị Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh gắn với phòng, chống dịch hiệu quả. Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp phải luôn sát cánh, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, huy động toàn dân, đoàn viên, hội viên chung sức phấn đấu thực hiện thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Theo Hương Anh/baohatinh.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản ban hành

Quyết định số 211/QĐ-TTg

Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025;

Quyết định số 149/QĐ-BCĐ

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025

Thông báo 420/TB-UBND

Kết luận của Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tại Hội nghị đánh giá công tác xây dựng NTM 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2023

Văn bản số 4802/UBND-NL5

Giới thiệu mô hình hay và đề xuất sáng kiến triển khai hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Công văn số 5424 /BNN-VPĐP

Triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp

Hát về nông thôn mới
Bộ nông nghiệp Cổng thông tin Đảng bộ hà tĩnh Công báo tỉnh Điều hành tỉnh Dự thảo văn bản văn bản Nhật ký truyền thanh
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào:

Thống kê
  • Đang truy cập63
  • Hôm nay29,208
  • Tháng hiện tại530,586
  • Tổng lượt truy cập83,586,581
®VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Trưởng ban biên tập:  Nguyễn Văn Việt - Chánh Văn phòng 
Phó trưởng ban biên tâp: Ngô Ðình Long - Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 148 - Đường Trần Phú - Thành Phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393.892.689;  Email: nongthonmoitinhhatinh@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây