Học tập đạo đức HCM

Xây dựng tỉnh NTM ở Hà Tĩnh Nghị quyết Đảng - Sứ mệnh chính trị

Thứ sáu - 15/10/2021 01:04
Hà Tĩnh là địa phương có những cách làm sáng tạo và đạt nhiều kết quả quan trọng trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Thời gian tới, Hà Tĩnh xác định NTM là cơ sở, nền tảng để những trụ cột khác của kinh tế địa phương phát triển bền vững.
ntm2.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng và lãnh đạo một số sở, ngành kiểm tra hoạt động XDNTM tại huyện Kỳ Anh.
 

Tập trung các định hướng lớn để tạo đột phá phát triển

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam: “Trong XDNTM, Hà Tĩnh luôn giữ vững quan điểm “không dừng lại, không kết thúc” mà luôn củng cố, nâng cao các tiêu chí đã đạt. Việc xây dựng đề án thí điểm xây dựng tỉnh NTM giai đoạn 2021-2025 đã minh chứng rõ cho khát vọng vươn lên của Hà Tĩnh”.

Ngày 16/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2114/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025.

Đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Trung ương đối với những nỗ lực và thành quả to lớn trong hơn 10 năm XDNTM của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh; cơ hội để nâng cao chất lượng toàn diện và bền vững Chương trình XDNTM; từ thực tiễn cơ sở đó để Trung ương tổng kết, nghiên cứu, đánh giá xây dựng Bộ Tiêu chí quốc gia về tỉnh đạt chuẩn NTM áp dụng cho cả nước.

Mục tiêu của Đề án thí điểm, phấn đấu đến năm 2025, Hà Tĩnh được công nhận “Tỉnh đạt chuẩn NTM”, với các chỉ tiêu, định hướng cơ bản: 13/13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ XDNTM, trong đó có ít nhất 03 huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; huyện Nghi Xuân đạt NTM kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch; 100% số xã đạt chuẩn NTM, ít nhất 50% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao và ít nhất 10% số xã đạt NTM kiểu mẫu và đạt chuẩn 10 tiêu chí, 42 chỉ tiêu theo định hướng Bộ Tiêu chí tỉnh đạt chuẩn NTM.

Giai đoạn 2021-2030, Hà Tĩnh tập trung các định hướng lớn để tạo đột phá phát triển, gồm bốn trụ cột: Công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng; nông nghiệp; dịch vụ, du lịch; dịch vụ cảng biển và logistics. Ba nền tảng: Nguồn lực con người; cơ sở hạ tầng đồng bộ; đổi mới, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, cải thiện môi trường kinh doanh.

Hà Tĩnh xác định xây dựng tỉnh NTM là nhiệm vụ chính trị mang tính chiến lược lâu dài, toàn diện, tạo nền tảng bền vững về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; kết nối nông thôn với đô thị; nông nghiệp với công nghiệp, thương mại, dịch vụ; nông thôn với các hành lang và các vùng phát triển động lực của tỉnh. Ngoài ra, NTM góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, thay đổi tư duy của người lao động; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế các vùng, các hành lang kinh tế. Như vậy, NTM sẽ tạo nền tảng bền vững để thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở địa phương…

 “Để triển khai Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025”, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đề án với quyết tâm cao nhất. Trên cơ sở nền tảng đã có với sự vào cuộc chủ động của người dân, phát huy sức mạnh của cộng đồng, cùng với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự giúp đỡ có hiệu quả các bộ ngành, các cơ quan Trung ương, chúng tôi tin tưởng sẽ xây dựng thành công tỉnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025. Đây cũng là cơ hội “vàng”, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, là động lực quan trọng để Hà Tĩnh tạo ra bước đột phá trong XDNTM”, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng khẳng định.

ntm5.jpg
Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, với phương châm: “Không đứng yên, không dừng lại”, Hà Tĩnh đã triển khai xây dựng NTM  với nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo.
 

 Quyết tâm cao, nỗ lực lớn

Ông Trần Huy Oánh, Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Hà Tĩnh, cho hay, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng các địa phương vẫn có cách làm sáng tạo, bài bản, tiếp tục phát động thi đua XDNTM, góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép”. Đây cũng là năm khởi đầu quan trọng cho việc thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh NTM giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, các xã tập trung cao để hoàn thiện các nội dung, tiêu chí, đạt khối lượng đề ra từ đầu năm. Phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu tiếp tục được tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trong 8 tháng năm 2021, đã có 480 thôn đăng ký phấn đấu đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu trong năm 2021.

 Đến nay, Hà Tĩnh có 171/182 xã đạt chuẩn NTM (tỷ lệ 94%), 19 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 747 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 7.244 vườn mẫu; 8/13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Đặc biệt, hoạt động sản xuất kinh doanh khu vực nông thôn vẫn được duy trì. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện, có  ý tưởng sản phẩm đủ điều kiện lập phương án  sản xuất kinh doanh tham gia chương trình, trong đó 31 sản phẩm đủ điều kiện đã tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP đợt 1/2021.

Tuy nhiên, để xây dựng đạt chuẩn tỉnh NTM giai đoạn 2021-2025, Hà Tĩnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn với nội dung, khối lượng công việc yêu cầu cao. Trong đó, một số chỉ tiêu còn đạt mức thấp như: thu nhập bình quân đầu người, chỉ tiêu về nước sạch, môi trường nông thôn, . ..

Để thực hiện thành công các mục tiêu trên, ngay từ năm đầu của kế hoạch, cả hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh đã quyết tâm thay đổi tư duy, phương pháp, cách làm, hành động mới, có giải pháp quyết liệt, đồng bộ từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình mới.

Đặc biệt, để triển khai hiệu quả quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về Đề án thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025, sau quá trình chuẩn bị, nghiên cứu kỹ lưỡng, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án.

Bám sát nghị quyết, Hà Tĩnh đang dồn lực thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn bền vững gắn với bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển các sản phẩm chủ lực có tiềm năng của tỉnh theo hướng đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, lấy doanh nghiệp, hợp tác xã làm hạt nhân phát triển.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trong giai đoạn mới đảm bảo tính kết nối, đồng bộ. Tập trung nâng cao chất lượng đạt chuẩn, nâng cấp các tiêu chí ở các thôn, xã, huyện, đảm bảo bền vững; đẩy mạnh XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; ưu tiên nguồn lực hoàn thành các tiêu chí ở xã, huyện chưa đạt chuẩn…

https://kinhtenongthon.vn/xay-dung-tinh-ntm-o-ha-tinh-nghi-quyet-dang-su-menh-chinh-tri-post46130.html
Theo Trà Giang/kinhtenongthon.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản ban hành

4802/UBND-NL5

Giới thiệu mô hình hay và đề xuất sáng kiến triển khai hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Công văn số 5424 /BNN-VPĐP

Triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp

Văn bản số 3480/UBND-NL5

Về việc triển khai thực hiện các giải pháp về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

Kế hoạch số 203/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023-2025

Quyết định sô 1284/QĐ-BNN-VPĐP

Phê duyệt danh mục mô hình thí điểm do Trung ương chỉ đạo thuộc Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới nông thôn thông minh giai đoạn 2021-2025

Hát về nông thôn mới
Bộ nông nghiệp Cổng thông tin Đảng bộ hà tĩnh Công báo tỉnh Điều hành tỉnh Dự thảo văn bản văn bản Nhật ký truyền thanh
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào:

Thống kê
  • Đang truy cập65
  • Hôm nay15,286
  • Tháng hiện tại325,773
  • Tổng lượt truy cập77,762,931
®VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Trưởng ban biên tập:  Nguyễn Văn Việt - Chánh Văn phòng 
Phó trưởng ban biên tâp: Ngô Ðình Long - Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 148 - Đường Trần Phú - Thành Phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393.892.689;  Email: nongthonmoihatinh@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây