Học tập đạo đức HCM

Bài phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ nhất HĐND thị xã Kỳ Anh khóa II của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã Kỳ Anh

Thứ năm - 01/07/2021 09:31
Chiều ngày 01/07/2021, Hội đồng nhân dân thị xã Kỳ Anh khóa II đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ nhất. Đồng chí Phan Duy Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã khóa II đã có bài phát biểu khai mạc Kỳ họp. Cổng Thông tin điện tử thị xã Kỳ Anh đăng toàn văn bài diễn văn khai của đồng chí Chủ tịch HĐND thị xã khóa II.

 Kính thưa quý vị đại biểu,

                                                                            Kính thưa các vị đại biểu HĐND thị xã.

        Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của thị xã Kỳ Anh đã thành công tốt đẹp. Hôm nay, Hội đồng nhân dân thị xã khoá II, khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ Nhất.

        Trước hết, tôi trân trọng chúc mừng 30 đại biểu vừa được cử tri tín nhiệm bầu vào Hội đồng nhân dân thị xã khóa II. Xin kính chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Đồng chí Phan Duy Vĩnh -Phó Bí thư Thường trực Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã Kỳ Anh phát biểu khai mạc Kỳ Họp

                                                                                        Kính thưa quý vị đại biểu,

                                                                                        Kính thưa các vị đại biểu HĐND thị xã.

        Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thị xã diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn như: dịch bệnh diễn biến phức tạp; những tồn đọng vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm; nhiều dự án lớn đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng,vv...Tuy nhiên, được  sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc đồng bộ của hệ thống chính trị từ thị xã đến các xã, phường nên cuộc bầu cử của chúng ta đã thành công tốt đẹp. Đặc biệt kết quả bầu cử đại biểu HĐND thị xã đã đảm bảo luật định, đúng định hướng.

        Thay mặt Ủy ban bầu cử thị xã và Thường trực HĐND thị xã khóa I, tôi xin trân trọng cảm ơn các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội trong toàn thị xã đã triển khai các nội dung sáng tạo, khoa học, tuân thủ nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của thị xã. Trân trọng cảm ơn cử tri toàn thị xã đã phát huy cao tinh thần, trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân.

                                                                        Kính thưa quý vị đại biểu,

                                                                       Thưa các vị đại biểu HĐND thị xã.

        Hội đồng nhân dân khóa I thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức như xử lý các vấn đề tồn đọng sau chia tách, sự cố môi trường biển, thiên tai, dịch bệnh, tình hình phức tạp về an ninh, trật tự; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thiếu trầm trọng ở nhiều ở tất cả các cơ quan, đơn vị, vv... đã làm ảnh hưởng trực tiếp, sâu sắc đến hoạt động của cả nhiệm kỳ.

        Tuy nhiên, được sự quan tâm của tỉnh, sự vào cuộc của các cấp các ngành, Hội đồng nhân dân thị xã khóa I đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp, đảm bảo đúng luật, dân chủ, công khai và ngày càng được Nhân dân đồng tình ủng hộ. Các nội dung trình kỳ họp được chuẩn bị kỹ lưỡng, có chất lượng; công tác điều hành kỳ họp khoa học, linh hoạt, đầy đủ các nội dung theo quy định. Việc chất vấn, trả lời chất vấn được chú trọng. Công tác giám sát, tiếp xúc cử tri có nhiều đổi mới góp phần tạo niềm tin của cử tri đối với HĐND và chính quyền địa phương. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là bài học kinh nghiệm để HĐND thị xã khóa II tiếp tục phát huy và không ngừng đổi mới, sáng tạo trong thực tiễn hoạt động của nhiệm kỳ mới.

                                                                        Kính thưa quý vị đại biểu,

                                                                        Thưa các vị đại biểu HĐND thị xã.

        Hội động nhân dân thị xã khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 triển khai nhiệm vụ có nhiều thuận lợi như tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh nói chung, thị xã Kỳ Anh nói riêng ổn định, có những bước phát triển mới. Khu Kinh tế Vũng Áng dần khẳng định là khu kinh tế động lực đa ngành, đa lĩnh vực; Các dự án trong Khu Kinh tế Vũng Áng đã bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh; các dự án lớn mới tiếp tục được đầu tư góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu ngành nghề và cơ cấu lao động. Đây là giai đoạn quan trọng và là cơ hội thuận lợi để thị xã Kỳ Anh vươn lên phát triển thành đô thị công nghiệp hiện đại với nền kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững, nguồn thu ngân sách đạt mức cao và trở thành một đô thị mới, trẻ trung và hấp dẫn, vùng kinh tế động lực của tỉnh và khu vực.

          Hội đồng nhân dân thị xã khóa II có trách nhiệm hết sức nặng nề trong việc quyết định, ban hành các chính sách quan trọng, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của một địa bàn đặc thù như thị xã Kỳ Anh, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 2 đã đề ra. Từ đó đòi hỏi các đại biểu HĐND thị xã khóa II phải hết sức cố gắng, nổ lực để làm tốt chức năng, nhiệm vụ, thể hiện tinh thần, trách nhiệm, trí tuệ của người đại biểu, đồng thời gương mẫu chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, giữ gìn phẩm chất đạo đức, được Nhân dân tín nhiệm.

                                                                        Kính thưa quý vị đại biểu,

                                                                       Thưa các vị đại biểu HĐND thị xã.

        Kỳ họp thứ Nhất HĐND thị xã khoá II có ý nghĩa hết sức quan trọng, liên quan đến tổ chức và bộ máy chính quyền địa phương trong suốt cả nhiệm kỳ, quyết định một số nội dung trọng điểm trong các mũi đột phá của thị xã. Kỳ họp sẽ diễn ra trong 1,5 ngày để tập trung xem xét, quyết định những nội dung quan trọng sau:

* Tại phiên thứ nhất trong chiều hôm nay:

        - Nghe Ủy ban bầu cử thị xã báo cáo kết quả bầu cử và Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND thị xã khoá II, nhiệm kỳ 2021-2026

        - Bầu cử các chức danh của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Hội thẩm nhân dân; quyết định số lượng Ủy viên các Ban Hội đồng nhân dân thị xã.

        - Thông qua Tờ trình, biểu quyết Nghị quyết về Nội quy kỳ họp HĐND thị xã khóa II nhiệm kỳ 2021-2026.

* Phiên họp thứ hai vào ngày 02/7/2021, Kỳ họp tập trung xem xét, quyết định những nội dung quan trọng sau:

        - Nghe Uỷ ban MTTQ thị xã báo cáo công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri tại cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND thị xã.

        - Xem xét 10 báo cáo của UBND thị xã và các ngành, cơ quan, đơn vị trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

        - Xem xét và quyết nghị thông qua các đề án Đề án trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đặc biệt là Đề án Huy động nguồn lực xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025.

        - Xem xét các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND, các Ban Hội đồng nhân dân và ban hành Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND thị xã; Nghị quyết chương trình giám sát năm 2022 của HĐND thị xã khóa II.

        Để hoàn thành tốt nội dung, chương trình Kỳ họp, thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã và chủ tọa kỳ họp, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng phát huy cao dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, với tinh thần, trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân, tập trung nghiên cứu tài liệu, tích cực tham gia thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng để Kỳ họp đạt kết quả cao nhất.

        Trong thời gian diễn ra Kỳ họp, Hội đồng nhân dân thị xã mong muốn và đề nghị cử tri, nhân dân thị xã quan tâm theo dõi, tham gia nhiều ý kiến, góp phần vào thành công của Kỳ họp.

        Với tinh thần đó, tôi trân trọng tuyên bố, khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Hội đồng nhân dân thị xã khoá II, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã

https://thixakyanh.hatinh.gov.vn/

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản ban hành

Quyết định số 211/QĐ-TTg

Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025;

Quyết định số 149/QĐ-BCĐ

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025

Thông báo 420/TB-UBND

Kết luận của Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tại Hội nghị đánh giá công tác xây dựng NTM 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2023

Văn bản số 4802/UBND-NL5

Giới thiệu mô hình hay và đề xuất sáng kiến triển khai hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Công văn số 5424 /BNN-VPĐP

Triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp

Hát về nông thôn mới
Bộ nông nghiệp Cổng thông tin Đảng bộ hà tĩnh Công báo tỉnh Điều hành tỉnh Dự thảo văn bản văn bản Nhật ký truyền thanh
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào:

Thống kê
  • Đang truy cập120
  • Máy chủ tìm kiếm22
  • Khách viếng thăm98
  • Hôm nay33,012
  • Tháng hiện tại719,193
  • Tổng lượt truy cập82,894,663
®VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Trưởng ban biên tập:  Nguyễn Văn Việt - Chánh Văn phòng 
Phó trưởng ban biên tâp: Ngô Ðình Long - Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 148 - Đường Trần Phú - Thành Phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393.892.689;  Email: nongthonmoitinhhatinh@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây