Học tập đạo đức HCM

Hình thành nhiều vùng hàng hoá tập trung: Nông nghiệp Yên Thế phát triển bền vững

Thứ tư - 06/10/2021 19:05
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân, ngành Nông nghiệp huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hoá tập trung, sản phẩm xây dựng được thương hiệu, mang lại giá trị cao hơn.

1.jpg
Hàng năm, Yên Thế cung cấp ra thị trường 12-14 triệu con gà đồi thương phẩm, giá trị đạt trên 1.400 tỷ đồng.

Phát huy thế mạnh

Là huyện miền núi nên chăn nuôi gà giữ vai trò quan trọng, chủ lực trong lĩnh vực chăn nuôi ở Yên Thế. Tổng đàn gà duy trì ổn định 3,8-4,2 triệu con, hàng năm cung cấp ra thị trường 12 - 14 triệu con, giá trị sản xuất khoảng 1.400 tỷ đồng.

Sản phẩm gà đồi Yên Thế đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu Chứng nhận “gà đồi Yên Thế”. Hiện, sản phẩm không những trở thành sản phẩm chủ lực của huyện mà trở thành một trong những sản phẩm chủ lực của tỉnh Bắc Gian khi sản phẩm gà qua giết mổ hút chân không, giò gà đã đạt sản phẩm OCOP 4 sao.

Để giữ vững thương hiệu, ngoài việc thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, Yên Thế đã ban hành nhiều chương trình, đề án, các cơ chế hỗ trợ; quy hoạch, xây dựng các vùng chăn nuôi tập trung, trong đó quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất như: lai tạo giống bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, sử dụng chế phẩm sinh học trong chăn nuôi, bảo vệ môi trường, sử dụng hệ thống máng ăn, máng uống tự động, hệ thống làm mát...

Theo ông Bùi Thế Chung, Bí thư Huyện ủy Yên Thế, hàng năm huyện cung cấp ra thị trường 12-14 triệu con gà thương phẩm, sản lượng thịt gà xuất chuồng đạt 20.000 tấn và 9,5 triệu quả trứng, giá trị đạt trên 1.400 tỷ đồng. Thời gian tới, huyện đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi, chế biến; mở rộng các vùng chăn nuôi gà đồi theo quy trình VietGAP, quy trình chăn nuôi an toàn dịch bệnh, hình thành các vùng sản xuất gà đồi an toàn. Từ đó, nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm gà đồi Yên Thế trên thị trường.

Bên cạnh sản phẩm gà, Yên Thế luôn quan tâm phát triển đàn gia súc lớn như: dê, trâu, bò, ngựa, hươu; quy hoạch các vùng chăn nuôi tập trung hàng hóa; hình thành các chuỗi liên kết trong sản xuất, tiêu thụ và chế biến sản phẩm. Xây dựng thành công, duy trì, phát triển nhãn hiệu mật ong hoa rừng Yên Thế, xây dựng mới nhãn hiệu tập thể “Dê núi Hồng Kỳ”.

Với diện tích cây ăn quả trên 4.700ha, Yên Thế đã xây dựng, đưa các mô hình ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, nhiều công nghệ mới được ứng dụng như: Quy trình sản xuất VietGAP; sản xuất rau trong nhà màng, nhà lưới; ứng dụng công nghệ nano trong phòng trừ sâu bệnh; công nghệ tưới tiết kiệm; giống cây trồng sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô, đột biến gen...

Đặc biệt, công tác xây dựng và phát triển nhãn hiệu gắn với thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) luôn được huyện quan tâm thực hiện. Hết năm 2020, Yên Thế có 12 sản phẩm OCOP cấp tỉnh, được Sở Nông nghiệp và PTNT đánh giá là huyện có sản phẩm đạt sao OCOP đứng thứ hai toàn tỉnh và là huyện đứng thứ nhất về công tác tổ chức triển khai, thực hiện Chương trình.

2sss.JPG
Ông Bùi Thế Chung, Bí thư Huyện ủy Yên Thế (ngoài cùng bên phải) thăm mô hình trồng nhãn tại xã Đồng Kỳ.

Nâng cao chất lượng nông sản

Bên cạnh kết quả đạt được, ngành Nông nghiệp Yên Thế vẫn còn một số hạn chế như: sản xuất quy mô nhỏ, phân tán, chủ yếu là kinh tế hộ; năng suất, chất lượng sản phẩm chưa đáp ứng yêu cầu cạnh tranh của thị trường; phần lớn nông sản tiêu thụ ở dạng thô, sơ chế nên giá trị gia tăng thấp; các mô hình chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm còn chưa bền vững; kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn chưa đáp ứng nhu cầu phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung…

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Đông, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Yên Thế, cho biết, thời gian tới, để tiếp tục khai thác lợi thế, thế mạnh sẵn có, Yên Thế sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 23-NQ/HU ngày 30/12/2020 của Huyện ủy về phát triển nông nghiệp bền vững trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025 và Đề án phát triển nông nghiệp bền vững huyện Yên Thế giai đoạn 2021-2025.

Tập trung chỉ đạo phát triển toàn diện về nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; phát triển bền vững các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa địa phương có thế mạnh, gắn phát triển sản xuất với đảm bảo an ninh lương thực. Tiếp tục chỉ đạo tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển, giữ vững thương hiệu; sản xuất theo hướng an toàn; củng cố các chuỗi liên kết đã có và xây dựng, phát triển các chuỗi liên kết mới trong sản xuất, tiêu thụ; đặc biệt là việc xây dựng, thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động các tổ hợp tác, hợp tác xã.

Theo Đề án hỗ trợ các cơ sở sản xuất giống dê được UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt gần đây thì trong giai đoạn 2021 - 2025, Đề án triển khai tại 8 huyện, xây dựng thành công 10 mô hình sản xuất giống dê, cung ứng, cấp cho người chăn nuôi trên 2.500 con dê cái giữ lại làm nái sinh sản có năng suất, chất lượng tốt và gần 5.000 con dê giống thương phẩm đảm bảo năng suất, chất lượng cao.

Tỉnh Bắc Giang sẽ hỗ trợ các cơ sở 100% kinh phí tổ chức 16 lớp tập huấn phổ biến kiến thức về quy trình kỹ thuật; 50% kinh phí mua dê giống; 50% kinh phí mua vắc-xin tiêm phòng; 50% kinh phí mua thức ăn công nghiệp trong 01 năm đầu. 

Chỉ đạo lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực từ các chương trình mục tiêu, cấp trên hỗ trợ và của doanh nghiệp đóng góp, nhằm tăng cường kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn, trong đó ngân sách tập trung hỗ trợ xây dựng hệ thống thủy lợi, đường giao thông, điện, phục vụ các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh để tạo thuận lợi trong quá trình sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm.

Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng, hội chợ, hội thảo, diễn đàn xúc tiến đầu tư... Xây dựng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia giới thiệu, quảng bá sản phẩm; các sản phẩm OCOP tham gia các hội chợ thương mại trong và ngoài tỉnh, tham gia các sàn giao dịch điện tử. Hình thành điểm giới thiệu, quảng bá, bán các sản phẩm đặc trưng trên địa bàn huyện. Thực hiện lồng ghép các đề tài, dự án khoa học công nghệ liên quan để thúc đẩy phát triển bền vững sản phẩm hàng hóa.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, công tác quản lý của các cấp chính quyền, huy động sự tham gia của MTTQ và các đoàn thể trong phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, góp phần phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa theo hướng đa dạng, sạch, an toàn, hướng đến tiêu chuẩn hữu cơ.

Theo Hoàng Văn/nongnghiep.vn
https://kinhtenongthon.vn/hinh-thanh-nhieu-vung-hang-hoa-tap-trung-nong-nghiep-yen-the-phat-trien-ben-vung-post45948.html

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản ban hành

Quyết định số 211/QĐ-TTg

Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025;

Quyết định số 149/QĐ-BCĐ

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025

Thông báo 420/TB-UBND

Kết luận của Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tại Hội nghị đánh giá công tác xây dựng NTM 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2023

Văn bản số 4802/UBND-NL5

Giới thiệu mô hình hay và đề xuất sáng kiến triển khai hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Công văn số 5424 /BNN-VPĐP

Triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp

Hát về nông thôn mới
Bộ nông nghiệp Cổng thông tin Đảng bộ hà tĩnh Công báo tỉnh Điều hành tỉnh Dự thảo văn bản văn bản Nhật ký truyền thanh
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào:

Thống kê
  • Đang truy cập65
  • Máy chủ tìm kiếm9
  • Khách viếng thăm56
  • Hôm nay17,421
  • Tháng hiện tại479,149
  • Tổng lượt truy cập84,455,566
®VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Trưởng ban biên tập:  Nguyễn Văn Việt - Chánh Văn phòng 
Phó trưởng ban biên tâp: Ngô Ðình Long - Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 148 - Đường Trần Phú - Thành Phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393.892.689;  Email: nongthonmoitinhhatinh@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây