Học tập đạo đức HCM

Xây dựng nông thôn mới chú trọng phát triển sản xuất

Thứ tư - 21/02/2024 22:28
Chiều 21/2, Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024.
a 7458
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải - Trưởng Ban chỉ đạo các chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân chủ trì hội nghị.
 
a 7457

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, các đồng chí Phó Trưởng  Ban Chỉ đạo các chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2021- 2025, các tổ chức, đơn vị đỡ đầu, tài trợ xây dựng NTM tham dự.
a 7459
 
a 0606
Hội nghị được trực tuyến đến 195 điểm cầu cấp huyện, xã trong toàn tỉnh với hơn 7.000 đại biểu tham dự.

Với cách làm đổi mới linh hoạt, đi vào chiều sâu có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt quan tâm tính hiệu quả, bền vững các tiêu chí, năm 2023, Chương trình MTQG xây dựng NTM đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trong năm có 4 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, 10 xã nâng cao, 8 xã kiểu mẫu, 86 thôn đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 181/181 xã đạt chuẩn NTM, 60 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 15 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 1.181/1.626 thôn đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu; huyện Lộc Hà đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Kỳ Anh đang hoàn thiện hồ sơ trình đạt chuẩn NTM, sẽ được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2023, nâng tổng số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM lên 10/13 đơn vị.

Chương trình OCOP tiếp tục được tập trung thực hiện, năm qua, có 128 sản phẩm được đánh giá, công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao; trong đó, 5 sản phẩm đủ điều kiện đề xuất tỉnh đánh giá, công nhận nâng hạng lên 4 sao. Lũy kế đến nay, đã công nhận 337 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, trong đó có 222 sản phẩm đang còn hiệu lực chứng nhận OCOP; có 6 sản phẩm xuất khẩu sang các nước Hàn Quốc, New Zealand, Nga, Nhật Bản, Angola.
 
z5141263439735 fb4c5a8228629eda97f61e287faa3578
Huyện Lộc Hà được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, nhất là hệ thống đường giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, trường học, trạm y tế, nước sạch tập trung. Văn hóa, xã hội, môi trường tiếp tục đạt kết quả khá tích cực; chất lượng giáo dục đại trà được nâng lên, giáo dục mũi nhọn tiếp tục đạt thành tích cao; việc phân loại, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt được quan tâm, thực hiện; phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu tiếp tục được duy trì và nhận được sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư.

Công tác đỡ đầu, tài trợ đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, các sở, ngành được giao đỡ đầu, tài trợ đã có nhiều hoạt động tích cực. Tổng kinh phí huy động, đỡ đầu, tài trợ năm 2023 là 95,539 tỷ đồng. Trong đó, các tổ chức đơn vị được UBND tỉnh chấp thuận, giao đỡ đầu, tài trợ tại các thôn, xã là 15,739 tỷ đồng; cấp huyện kêu gọi các doanh nghiệp, con em xa quê tài trợ xây dựng NTM, tổng kinh phí huy động 79,800 tỷ đồng.
 
z5075715751832 9d7cb0ec28c353220007a0f887253b41
Các lực lượng vũ trang hỗ trợ ngày công làm đường giao thông tại xã Hương Lâm (huyện Hương Khê)

Trên cơ sở các kết quả đạt được, năm 2024, Hà Tĩnh đặt ra các mục tiêu cụ thể như: Duy trì 100% xã đạt chuẩn NTM, có thêm 20 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 5 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; phấn đấu 100% huyện, thành phố, thị xã đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; các huyện Thạch Hà, Đức Thọ, Can Lộc, Nghi Xuân phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao; phấn đấu 100% phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh; có tối thiểu 50 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, trong đó có ít nhất 5 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao trở lên; cơ bản hoàn thành các yêu cầu về tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Tại hội nghị, đại biểu đã tập trung tham luận, chia sẻ bài học kinh nghiệm cách làm hay trong xây dựng NTM, đề xuất các giải pháp để khắc phục khó khăn, vướng mắc nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024.
 
a 7499
Ông Nguyễn Bá Đức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT  tham luận một số giải pháp đầu tư, quản lý sử dụng hiệu quả công trình nước sạch tập trung.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong xây dựng NTM đã góp phần quan trong vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương; đồng thời yêu cầu cả hệ thống chính trị phải xác định xây dựng NTM là nhiệm vụ thường xuyên liên tục, phải vào cuộc một cách quyết liệt, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trong năm 2024.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp, ngành quan tâm, lưu ý một số khó khăn, hạn chế để có giải pháp giải pháp chỉ đạo phù hợp, hiệu quả. Trong đó, bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 cao hơn giai đoạn trước; nguồn lực cơ sở khó khăn; bộ máy vận hành, tiêu chí nước sạch gặp khó khăn...
 
a 7508
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu tại Hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các địa phương thực hiện xây dựng NTM vừa phải đồng hành với xây dựng đô thị văn minh; các sở, ngành, đơn vị quan tâm hơn các tiêu chí thuộc ngành mình phụ trách, quan tâm xây dựng Tổ hợp tác, HTX, đẩy mạnh việc quảng bá các sản phẩm OCOP, đặc biệt trong xây dựng NTM phải lồng ghép các nghị quyết về phát triển văn hóa và con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới,… tiếp tục kiện toàn Ban chỉ đạo NTM cấp huyện, cấp xã;  đội ngũ cán bộ thôn, xã tiếp tục phát huy dân chủ cơ sở để huy động người dân đồng hành, vào cuộc.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải cho rằng, chương trình xây dựng NTM năm 2023 tiếp tục được duy trì, đạt những kết quả khá tích cực.
a 6876
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kết luận Hội nghị

Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra một số tồn tại hạn chế như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo một số địa phương chưa quyết liệt, chậm đổi mới; một số nơi có dấu hiệu chững lại; kết quả chưa đồng đều, còn thiếu tính bền vững; Đề án tỉnh NTM mới đạt 3/10 tiêu chí, các tiêu chí chưa đạt cần nguồn lực rất lớn; kết quả xây dựng xã nâng cao đạt thấp; tiến độ xây dựng huyện NTM nâng cao còn chậm; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt thấp; tiến độ triển khai các dự án cấp nước tập trung còn chậm; kết quả thực hiện xây dựng đô thị văn minh ở các địa phương còn thấp; quy mô sản phẩm OCOP còn nhỏ, chưa có sản phẩm đạt chuẩn 5 sao...

Triển khai nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 bảo đảm thực chất, hiệu quả và bền vững, ngày càng đi vào chiều sâu, không chạy theo thành tích phong trào; Văn phòng NTM tỉnh chủ động, nâng cao vai trò tham mưu, hoạt động quyết liệt, hiệu quả.

Các cấp, ngành cần hết sức quan tâm phát triển sản xuất, xem đây là gốc để nâng chất NTM. Phát động phong trào xây dựng đô thị văn minh cùng với phong trào xây dựng NTM. Tạo cảnh quan, môi trường nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp; quan tâm xử lý rác thải, đầu tư công trình nước sạch. Phân bổ, quản lý sử dụng vốn thực hiện chương trình kịp thời, hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định, không để ra sai phạm. Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, hướng về cơ sở, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, kịp thời khen thưởng và động viên các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho xây dựng NTM, đô thị văn minh,…
 
a 7539
Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh trao bằng khen cho 7 tập thể,...
a 7552
và 13 cá nhân điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2023 tại điểm cẩu tỉnh

Tại hội nghị điểm cầu UBND tỉnh có 7 tập thể và 13 cá nhân điển hình trong xây dựng NTM năm 2023 được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.
 
Ngô Thắng

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản ban hành

Quyết định số 211/QĐ-TTg

Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025;

Quyết định số 149/QĐ-BCĐ

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025

Thông báo 420/TB-UBND

Kết luận của Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tại Hội nghị đánh giá công tác xây dựng NTM 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2023

Văn bản số 4802/UBND-NL5

Giới thiệu mô hình hay và đề xuất sáng kiến triển khai hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Công văn số 5424 /BNN-VPĐP

Triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp

Hát về nông thôn mới
Bộ nông nghiệp Cổng thông tin Đảng bộ hà tĩnh Công báo tỉnh Điều hành tỉnh Dự thảo văn bản văn bản Nhật ký truyền thanh
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào:

Thống kê
  • Đang truy cập98
  • Hôm nay14,598
  • Tháng hiện tại535,249
  • Tổng lượt truy cập82,710,719
®VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Trưởng ban biên tập:  Nguyễn Văn Việt - Chánh Văn phòng 
Phó trưởng ban biên tâp: Ngô Ðình Long - Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 148 - Đường Trần Phú - Thành Phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393.892.689;  Email: nongthonmoihatinh@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây