Học tập đạo đức HCM

90 năm - Tự hào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Thứ hai - 22/03/2021 02:47
Năm 2021 đánh dấu chặng đường 90 năm lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung và tuổi trẻ thành phố Hà Tĩnh nói riêng. Đây là dịp quan trọng để mỗi đoàn viên, thanh niên ôn lại lịch sử, truyền thống hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đồng thời là cơ hội để Đoàn viên thanh niên thành phố thể hiện trách nhiệm và vai trò của tuổi trẻ trong việc kế thừa và phát huy truyền thống, xung kích, sáng tạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng thành phố Hà Tĩnh ngày càng văn minh, hiện đại.

Sau khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời (03/02/1930), Đảng ta đã thấy rõ tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đoàn. Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ II (họp từ ngày 20 tới ngày 26/3/1931), Trung ương Đảng đã dành một ngày trong thời gian của hội nghị để bàn cũng như quyết định những vấn đề quan trọng về công tác vận động thanh niên của Đảng. Được Bộ chính Trị Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, thể theo đề nghị của Ban thường vụ Trung ương Đoàn Thanh Niên lao động Việt Nam, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III, họp từ ngày 22 – 25/3/1961, đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một ngày trong thời gian cuối của hội nghị Trung ương Đảng lần thứ II đã dành để bàn bạc và quyết định những vấn đề quan trọng đối với công tác vận động thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm.

Trong suốt chặng đường 90 năm qua, dưới sự chăm lo, dìu dắt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu các thế hệ thanh niên Việt Nam nói chung, thanh niên thành phố Hà Tĩnh nói riêng cùng nối tiếp nhau viết nên những trang sử vẻ vang của Đoàn: Truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; Truyền thống của đội quân xung kích cách mạng, dám đón lấy nhiệm vụ nặng nề, đi tới những nơi khó khăn, sáng tạo không ngừng; Truyền thống đoàn kết trong lớp người cùng lứa tuổi, trong các tổ chức Đoàn hội gắn bó với Nhân dân; Truyền thống hiếu học để tự mình nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, khoa học kỹ thuật, say mê sáng tạo trong các hoạt động thực tiễn, cống hiến sức trẻ của mình cho sự nghiệp của dân tộc, của Đảng.

Tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh, tuổi trẻ thành phố Hà Tĩnh hôm nay luôn nêu cao bản lĩnh cách mạng, nỗ lực học tập, rèn luyện, hăng hái lao động, sản xuất, xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tạo nên nhiều phong trào thi đua yêu nước có sức lan tỏa mạnh mẽ; phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn thành phố.

Được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, những năm qua, các cơ sở Đoàn trong toàn thành phố đã thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống văn hóa, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên. Tăng cường công tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, thành phố và tổ chức Đoàn, Hội. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều cách làm thiết thực, hiệu quả. Các phong tràoThanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”…, được triển khai mạnh mẽ, rộng khắp, ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu; tích cực cổ vũ lòng yêu nước, nâng cao bản lĩnh cách mạng, xây dựng lối sống đẹp, khơi dậy khát vọng sáng tạo, khởi nghiệp, cống hiến sức trẻ xây dựng và phát triển quê hương. Tuổi trẻ thành phố tích cực tham gia công tác xã hội hóa huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, đường điện thanh niên, camera an ninh và nhiều công trình thiết thực; đồng thời tiên phong tham gia đóng góp ngày công xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới. Hàng trăm mô hình kinh tế, khởi nghiệp thanh niên được thành lập; lực lượng thanh niên trong các doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước ngày càng chiếm tỷ lệ cao, được đào tạo cơ bản, tham gia hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội từng bước nâng lên, vai trò của thanh niên thành phố ngày càng được khẳng định. Bằng những nỗ lực đó, tuổi trẻ thành phố Hà Tĩnh đã đóng góp xứng đáng vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố. Năm 2019, thành phố Hà Tĩnh được Thủ tướng Chỉnh phủ công nhận là đô thị loại II và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Ghi nhận những thành tựu, công hiến của tuổi trẻ, trong những năm qua công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Hà Tĩnh đã được Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn và các cấp, các ngành của tỉnh, thành phố tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Từ 2015 - 2020 được  Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  2 lần tặng cờ thi đua xuất sắc; năm 2016 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 2 lần được tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh; liên tục được Tỉnh đoàn tặng cờ thi đua xuất sắc; được thành phố vinh danh điển hình trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020. Nhiều thế hệ cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu đã được vinh danh như Phạm Văn Đức (nguyên Bí thư Đoàn xã Thạch Hạ) với giải thưởng 26/3 dành cho cán bộ Đoàn xuất sắc toàn quốc, một trong 100 gương mặt hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc được Bộ Y tế tặng bằng khen năm 2012, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015; Nguyễn Duy Ngân (nguyên Bí thư Thành đoàn) là điển hình thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2016. Nhiều gương thanh niên làm kinh tế giỏi được nhận giải thưởng Lương Định Của, giải thưởng cao quý của Trung ương Đoàn dành cho thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi như Nguyễn Văn Duẩn - Giám đốc Hợp tác xã trồng nấm và Dịch vụ tuổi trẻ xã Thạch Hạ, Lê Đình Chiến - Phó Giám đốc Công ty xây dựng và thương mại Hà Thiên… Nhiều đồng chí cán bộ của Đoàn trưởng thành giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị cấp tỉnh, thành phố và các phường, xã.

Tự hào với những thành quả đạt được, song cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố vẫn còn những hạn chế: Khả năng thu hút, tập hợp thanh niên của tổ chức Đoàn ở cơ sở còn yếu; Việc đổi mới nội dung, hình thức hoạt động của tổ chức đoàn, hội ở một số nơi còn chậm; Một bộ phận thanh niên có biểu hiện lệch chuẩn giá trị đạo đức, đề cao lối sống thực dụng, ích kỷ, thiếu trách nhiệm với cộng đồng, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội;... Thực tế đó đòi hỏi tổ chức Đoàn phải có những giải pháp cụ thể hơn, quyết liệt hơn nhằm phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, khẳng định mạnh mẽ hơn nữa vai trò xung kích, tình nguyện, trách nhiệm của tuổi trẻ trên mọi lĩnh vực, đáp ứng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Bước sang năm 2021, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XX, Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cơ sở Đoàn toàn thành phố sẽ tiếp tục bám sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, các phong trào, chương trình hành động cách mạng, tiếp tục thắp lửa phong trào cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong tổ chức và hành động, xây dựng kế hoạch hoạt động thiết thực. Trong đó, tập trung cao cho việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên; Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống dịch bệnh; Nâng cao ý thức, trách nhiệm của thanh thiếu niên về quốc phòng, an ninh; xung kích tham gia bảo vệ Tổ quốc; tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh. Ban Thường vụ Thành đoàn sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng cơ sở, chất lượng đoàn viên, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội Đảng, Đại hội Đoàn các cấp cấp đã đề ra.

90 năm qua, cùng với sự phát triển của đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ thanh niên Việt Nam đã nối tiếp nhau viết nên những truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước. Tuổi trẻ Thành phố hôm nay nguyện sẽ đoàn kết một lòng, tiếp tục phát huy tinh thần “không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, nỗ lực phấn đấu, xung kích tình nguyện, đổi mới, sáng tạo, khẳng định vai trò của tuổi trẻ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, xứng đáng với sự quan tâm, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố, tích cực góp phần xây dựng thành phố Hà Tĩnh phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững.

Theo NPK/hatinhcity.gov.vn

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản ban hành

Quyết định số 211/QĐ-TTg

Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025;

Quyết định số 149/QĐ-BCĐ

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025

Thông báo 420/TB-UBND

Kết luận của Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tại Hội nghị đánh giá công tác xây dựng NTM 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2023

Văn bản số 4802/UBND-NL5

Giới thiệu mô hình hay và đề xuất sáng kiến triển khai hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Công văn số 5424 /BNN-VPĐP

Triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp

Hát về nông thôn mới
Bộ nông nghiệp Cổng thông tin Đảng bộ hà tĩnh Công báo tỉnh Điều hành tỉnh Dự thảo văn bản văn bản Nhật ký truyền thanh
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào:

Thống kê
  • Đang truy cập121
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm114
  • Hôm nay26,969
  • Tháng hiện tại586,581
  • Tổng lượt truy cập83,642,576
®VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Trưởng ban biên tập:  Nguyễn Văn Việt - Chánh Văn phòng 
Phó trưởng ban biên tâp: Ngô Ðình Long - Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 148 - Đường Trần Phú - Thành Phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393.892.689;  Email: nongthonmoitinhhatinh@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây