Học tập đạo đức HCM

Thành phố Hà Tĩnh phát động thi đua cao điểm thực hiện nhiêm vụ phát triển kinh tế - xã hội 3 tháng cuối năm 2021

Thứ bảy - 23/10/2021 07:16
Thực hiện Nghị quyết của Thành ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2021; chín tháng năm 2021, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đã phát động, triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước nên kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội đạt được kết quả đáng ghi nhận, thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe của nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm còn bộc lộ một số hạn chế như: Tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt kế hoạch; công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng một số dự án còn bất cập; việc xử lý lấn chiếm đất công chưa có nhiều chuyển biến; việc phân loại, thu gom, xử lý rác theo mục tiêu chưa đạt yêu cầu; phong trào xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới chưa thực sự quyết liệt, hiệu quả.

Để tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua nhằm thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; Uỷ ban nhân dân thành phố yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, UBND các phường, xã tập trung chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Bám sát chủ đề năm 2021 Tập trung phát triển nông nghiệp đô thị gắn với dịch vụ du lịch sinh thái; tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, trật tự đô thị; đẩy mạnh xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị và các khung chương trình công tác; các cơ quan, đơn vị rà soát, đánh giá việc thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; trong đó tập trung các nhiệm vụ cấp bách để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

2. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy, tạo điều kiện phát triển sản xuất, nhất là các dự án đầu tư, các loại hình sản xuất tiếp cận được các cơ chế khuyến công của tỉnh và cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất của thành phố; đẩy nhanh tiến độ trồng cây xanh đô thị và cây xanh nông thôn mới. Đẩy nhanh tiến độ xét giao và đấu giá quyền sử dụng đất để hoàn thành kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2021; tập trung xử lý có hiệu quả việc lấn chiếm đất công; hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai theo lộ trình. Khai thác triệt để các nguồn thu, các khoản nợ đọng; giảm tỷ lệ nợ đọng thuế; thực hiện kịp thời việc đấu giá, xét cấp quyền sử dụng đất tạo nguồn thu.

3. Tiếp tục triển khai xây dựng các mô hình nông nghiệp đô thị; tập trung chỉ đạo xây dựng để xã Thạch Hạ đạt NTM kiểu mẫu; xã Thạch Bình đạt NTM nâng cao; các xã còn lại tiếp tục củng cố, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí. Phát động mạnh mẽ phong trào xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu và các mô hình sản xuất. Nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa, phường đạt chuẩn văn minh đô thị kiểu mẫu, tuyến đường văn minh đô thị, phấn đấu xây dựng phường Nam Hà đạt chuẩn phường văn minh đô thị kiểu mẫu.

4. Thực hiện tốt các nội dung phong trào “Toàn dân ĐKXD ĐSVH” và đề án nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa văn minh đô thị. Triển khai thực hiện tốt chương trình dạy học năm học 2021-2022. Triển khai đồng bộ các giải pháp ưu tiên công tác phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19, đồng thời chủ động, linh hoạt thực hiện “mục tiêu kép” phù hợp với diễn biến, tình hình dịch bệnh. Kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 của Chính phủ; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động.

5. Hoàn thành các Đề án về sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp theo Thông báo Kết luận số 09-KL/TU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; huy động nguồn lực đầu tư toàn xã hội. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và nhà đầu tư; tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết các đơn thư theo thẩm quyền; thường xuyên rà soát các vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài và theo dõi, đôn đốc thực hiện.

6. Thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn các ngày lễ lớn, giữ vững ổn định trong mọi thời điểm. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, tiếp tục đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

7. Các phòng, ban, ngành, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ để phát động các phong trào thi đua gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; phát huy vai trò ở thôn, tổ dân phố, các tổ chức tự quản ở cộng đồng dân cư và toàn thể nhân dân trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống thiên tai, an ninh trật tự, an toàn xã hội góp phần xây dựng Thành phố Hà Tĩnh ngày càng văn minh, hiện đại; đồng thời triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ theo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND thành phố ngày 01/10/2021.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể thành phố nâng cao vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động nguồn lực, sức sáng tạo của Nhân dân; thường xuyên quan tâm phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố, điển hình mới, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt, việc tốt nhằm thúc đẩy, cổ vũ các phong trào thi đua thi đua góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Thu Hiền (NV/https://hatinhcity.gov.vn/

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản ban hành

Quyết định số 211/QĐ-TTg

Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025;

Quyết định số 149/QĐ-BCĐ

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025

Thông báo 420/TB-UBND

Kết luận của Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tại Hội nghị đánh giá công tác xây dựng NTM 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2023

Văn bản số 4802/UBND-NL5

Giới thiệu mô hình hay và đề xuất sáng kiến triển khai hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Công văn số 5424 /BNN-VPĐP

Triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp

Hát về nông thôn mới
Bộ nông nghiệp Cổng thông tin Đảng bộ hà tĩnh Công báo tỉnh Điều hành tỉnh Dự thảo văn bản văn bản Nhật ký truyền thanh
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào:

Thống kê
  • Đang truy cập83
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm81
  • Hôm nay14,064
  • Tháng hiện tại431,740
  • Tổng lượt truy cập84,408,157
®VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Trưởng ban biên tập:  Nguyễn Văn Việt - Chánh Văn phòng 
Phó trưởng ban biên tâp: Ngô Ðình Long - Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 148 - Đường Trần Phú - Thành Phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393.892.689;  Email: nongthonmoitinhhatinh@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây