Học tập đạo đức HCM

Kết quả thực hiện Kế hoạch xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 7 tháng đầu năm 2021

Thứ hai - 02/08/2021 06:22
7 tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid.19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên cả nước và trong tỉnh, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, cả hệ thống chính trị phải tập trung cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và triển khai nhiều mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Trên cơ sở khung kế hoạch nông thôn mới nâng cao của các xã; chỉ tiêu xây dựng Khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu; sản phẩm O cop năm 2021; xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh và tuyến đường văn minh đô thị các phường năm 2021 đã được Thường trực Ban Chỉ đạo thẩm định, UBND thị xã phê duyệt. Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, mỗi xã một sản phẩm thị xã phối hợp Đoàn công tác 15 Thị ủy (nay là đoàn 183), các phòng, ban, ngành chuyên môn UBND thị xã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi, nhất là đã tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá kết quả đạt được, định hướng, chỉ đạo giải pháp thực hiện kế hoạch 5 tháng còn lại năm 2021, tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm chỉ đạo thời gian tới.

Bà con Nhân dân xã Kỳ Ninh tập trung xây dựng NTM nâng cao

Với quyết tâm của các xã, phường, sự vào cuộc của các Đoàn công tác, các phòng, ban ngành, đoàn thể thị xã, đến nay khung kế hoạch năm 2021 đã được triển khai thực hiện, theo đó có 04 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới năng cao, xã Kỳ Ninh đăng ký về đích năm 2021; 06 phường thực hiện xây dựng đô thị văn minh; xây dựng 06 khu dân cư kiểu mẫu; 55 vườn mẫu; 10 sản phẩm Ocop.

Về xây dựng nông thôn mới nâng cao

Xã Kỳ Ninh đăng ký thực hiện 08 tiêu chí (Giao thông, Thủy lợi, Sản xuất - việc làm, Thu nhập, Y tế, Giáo dục, Cảnh quan môi trường, Khu dân cư NTM kiểu mẫu); xã phấn đấu hoàn thành 14/14 tiêu chí trong năm 2021.

Xã Kỳ Hà đăng ký thực hiện 10 tiêu chí (Quy hoạch, Giao thông, Thủy lợi, Trường học, Sản xuất - Việc làm, Giáo dục, Y tế, Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều, Thu nhập, Cảnh quan môi trường); xã phấn đấu 10 tiêu chí đạt chuẩn trong năm 2021.

Xã Kỳ Hoa còn 07 tiêu chí chưa đạt (Giao thông, Thủy lợi, Trường học, Sản xuất - Việc làm, Thu nhập, Cảnh quan môi trường, Y tế); 04 tiêu chí đăng ký đạt chuẩn trong năm 2021 (Trường học, Thu nhập, cảnh quan môi trường, Y tế), 03 tiêu chí đăng ký đạt chuẩn trong năm 2022 (Giao thông, Thủy lợi, Sản xuất - việc làm).

Xã Kỳ Nam còn 09 tiêu chí chưa đạt (Giao thông, Thủy lợi, Trường học, Sản xuất - Việc làm, Thu nhập, Hộ nghèo, Giáo dục, Y tế, Cảnh quan môi trường); 04 tiêu chí đăng ký đạt trong năm 2021 (Giao thông, Thu nhập, cảnh quan môi trường, Y tế), 05 tiêu chí đăng ký đạt trong năm 2022 (Thủy lợi, Trường học, Giáo dục, Sản xuất - việc làm, Hộ nghèo).

 Về xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu: 7 tháng đầu năm chủ yếu thực hiện: vệ sinh môi trường, cắt tỉa hàng rào xanh, trồng cây bóng mát dọc các tuyến đường, xây nhà vệ sinh tự hoại...(Xây bồn, trồng được 7.700m hàng rào xanh tại Kỳ Hoa, Kỳ Ninh, Kỳ Nam, cải tạo 346 vườn tạp và vườn hoang; trồng hơn 1.200 cây ăn quả, cây mai vàng (Kỳ Hoa, Kỳ Nam); phá bỏ 195 công trình vệ sinh 02 ngăn để xây hố xí tự hoại: Kỳ Hoa 98 cái, Kỳ Ninh 40 cái, Kỳ Nam 39 cái, Kỳ Hà 5 cái, Hưng Trí 13 cái); Xây 92 hố lắng xử lý nước sinh hoạt tại các xã (Kỳ Ninh 85 hố, Kỳ Hà 3 hố, Kỳ Hoa 4 hố); trồng 250 cây bóng mát dọc các tuyến đường; lắp 2,402 km đường điện chiếu sáng tại xã Kỳ Nam. Vườn mẫu: đã thực hiện 15 vườn mẫu (Kỳ Hoa 11 vườn, Kỳ Thịnh 2 vườn, Kỳ Trinh 01 vườn và Kỳ Nam 01 vườn), các vườn mẫu chủ yếu trồng cây mai, cây ăn quả và các loại rau ngắn ngày.

Phát triển mô hình kinh tế: 07 tháng đầu năm xây dựng 67 mô hình/116 mô hình đạt 51,7%, (11 mô hình chăn nuôi bò vỗ béo, 10 mô hình trồng cây ăn quả, 25 mô hình trồng cây mai cảnh, 1 mô hình trồng cây dược liệu; 5 mô hình nuôi tôm, 15 vườn mẫu), lũy kế  đến nay trên địa bàn thị xã có 492 mô hình. Kế hoạch 6 tháng cuối năm phấn đấu 81 mô hình, cụ thể: trồng mai 07MH, cây dược liệu 08MH, cây ăn quả 03MH, chăn nuôi 18mh, thủy sản 5mh, vườn mẫu 40.

Kết quả làm đường GTNT, Thuỷ lợi nội đồng:  Năm 2021, thị xã Kỳ Anh đăng ký 2.896 tấn xi măng để thực hiện 15,17 km đường giao thông (0,9km đường ngõ phố; 4,604km đường phố và tương đương; 9,632km đường ngách hẽm và tương đương; 8,913km rãnh thoát nước trên đường ngõ phố, thôn xóm; 2,99km kênh nội đồng; 0,394km nâng cấp phục hồi mặt đường), đến nay, đã thực hiện được 9,598km/15,17km (đạt 63,27%) đường giao thông nông thôn (0,26km đường trục xã; 4,327 km đường trục thôn; 5,101 km đường ngõ xóm). Các xã thực hiện tốt là Kỳ Ninh, Kỳ Hà và Kỳ Thịnh; rãnh thoát nước đã thực hiện được 3,759km/8,913km (đạt 42,17%). Phục hồi mặt đường có 02 xã, phường đăng ký với chiều dài 0,394km (Kỳ Liên 0,144km và Kỳ Hoa 0,25km). Tổng khối lượng xi măng đã nhận là 1.572,7 tấn.

Kết quả huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh: trong 7 tháng đầu năm 2021, huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh đạt 54,4 tỷ đồng (Ngân sách NTM: 12,83 tỷ đồng; ĐTVM: 41,57 tỷ đồng), trong đó ngân sách tỉnh 2,096 tỷ đồng, ngân sách thị xã 42,326 tỷ đồng, ngân sách xã, phường 1,878 tỷ đồng, vốn huy động xã hội hóa Nhân dân đóng góp 8,1 tỷ đồng; huy động trên 22.825 ngày công từ nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới và Đô thị văn minh

Về triển khai Chương trình OCOP: Văn phòng Nông thôn mới tỉnh kiểm tra, thẩm định 10 ý tưởng sản phẩm đủ điều kiện lập phương án sản xuất kinh doanh tham gia Chương trình OCOP năm 2021, gồm: 02 sản phẩm nâng hạng 4 sao (Nước mắm Bà Thinh, nước mắm thượng hạng Nhất Ninh); 08 sản phẩm đạt hạng 3 sao: Ruốc nêm Trang Hương, nước mắm Khoàn Minh, Ruốc nêm Khoàn Minh, Nước mắm Diện Xuân, Ruốc nêm Diện Xuân, Tép khô Luận Nghiệp, Rượu Đông trùng hạ thảo Vạn Lộc, Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa Vạn Lộc). Hướng dẫn các cơ sở hoàn thiện phương án sản xuất kinh doanh; hoàn thiện hồ sơ, sản phẩm, bao bì, nhãn mác..... để đánh giá, phân hạng 02 sản phẩm trong (đợt 1) năm 2021 gồm nước mắm Diện Xuân (3 sao) và nước mắm thượng hạng Nhất Ninh (4 sao).

Đường vào khu trung tâm hành chính phường Kỳ Phương

Xây dựng đô thị văn minh, tuyến đường văn minh đô thị: Sau khi rà soát các tiêu chí đã đạt, căn cứ thực lực của địa phương và các tiêu chí do phường đăng ký thực hiện. UBND thị xã đã bàn hành Quyết định số 1622/QĐ-UBND về việc phê duyệt Khung kế hoạch thực hiện các tiêu chí phường đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2021 trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, cụ thể:

Phường Kỳ Phương: Đạt 5/18 tiêu chí gồm các tiêu chí (Thông tin và truyền thông, Nhà ở, Văn hóa, Tỷ lệ hộ nghèo, Lao động có việc làm). Năm 2021 đăng ký thực hiện 06 tiêu chí (Tiêu chí số 3. Điện; 8. Cơ sở vật chất văn hóa; 10. Thực hiện nếp sống văn minh đô thị;  12. Trường học giáo dục và đào tạo; 17. Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; 18. Quốc phòng và an ninh).

 Phường Kỳ Liên: Đạt 05/18 tiêu chí (Nhà ở, Văn hóa, Tỷ lệ hộ nghèo, Lao động có việc làm, Quốc phòng và An ninh). Năm 2021 đăng ký thực hiện 05 tiêu chí (Tiêu chí số 1. Quy hoạch, kiến trúc và quản lý quy hoạch; 3. Điện; 5. Môi trường; 10. Thực hiện nếp sống văn minh đô thị; 17. Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật).

 Phường Kỳ Thịnh: Đạt 03/18 tiêu chí (Nhà ở, Tỷ lệ hộ nghèo, Lao động có việc làm). Năm 2021 đăng ký thực hiện 05 tiêu chí (Tiêu chí số 3. Điện; 10. Thực hiện nếp sống văn minh đô thị; 16. Y tế; 17. Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; 18. Quốc phòng an ninh);

 Phường Kỳ Trinh: Đạt 02/18 tiêu chí (Nhà ở, Lao động có việc làm). Năm 2021 đăng ký thực hiện 07 tiêu chí (Tiêu chí số 1. Quy hoạch, kiến trúc và quản lý quy hoạch;  3. Điện; 9. Văn hóa; 10. Thực hiện nếp sống văn minh đô thị; 16. Y tế; 17. Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; 18.Quốc phòng an ninh).

Phường Hưng Trí: Đạt 04/18 tiêu chí (Nhà ở, Văn hóa, Tỷ lệ hộ nghèo, Lao động có việc làm). Năm 2021 đăng ký thực hiện 06 tiêu chí (Tiêu chí số 3. Điện; 4. Thông tin và truyền thông; 12. Trường học, Giáo dục và đào tạo; 8. Cơ sở vật chất văn hóa; 13. Thu nhập, Thực hiện nếp sống văn mimh đô thị, )

Phường Kỳ Long: Đạt 04/18 tiêu chí (Nhà ở, Văn hóa, Tỷ lệ hộ nghèo, Lao động có việc làm). Năm 2021 đăng ký thực hiện 06 tiêu chí (Tiêu chí số 1. Quy hoạch, kiến trúc và quản lý quy hoạch; 3. Điện; 4. Thông tin và Truyền Thông; 12. Trường học, giáo dục và đào tạo; 9. Văn hóa; 17. Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật).

Dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, UBND thị xã, Đoàn công tác 15, đến nay các phường đã thành lập Ban chỉ đạo, ban hành các văn bản triển khai thực hiện xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh đến cán bộ, đảng viên và tổ dân phố, một số tiêu chí đã đạt được những kết quả nhất định như Tiêu chí giao thông, Tiêu chí Điện, Tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, Tiêu chí thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị...( làm đường giao thông theo cơ chế hỗ trợ BTXM đạt 40% kế hoạch; di dời hệ thống cột điện, chỉnh trang bó gọn hệ thống dây điện, cấp viễn thông trên các tuyến đường; chỉnh trang, cải tạo hệ thống Nhà văn hóa các tổ dân phố đảm bảo sinh hoạt, tu bổ các công trình di tích lịch sử văn hóa (Đền thờ Lê Quảng Ý, Lê Quảng Chí, đền Công chúa Liễu Hạnh..); ra quân giải toả hành lang an toàn giao thông, chợ cóc, chợ tạm; lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, tháo dỡ, xoá bỏ các hình thức quảng cáo, rao vặt không đúng quy định; thực hiện vận động Nhân dân ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, chỉnh trang vườn hộ, hàng rào vào thứ 7, CN hàng tuần...và tích cực vận động GPMB các tuyến đường giao thông triển khai thi công theo các dự án của thị xã; trách nhiệm của Nhân dân trong xây dựng đô thị văn minh ngày càng được quán triệt, nâng cao.

Xây dựng tuyến đường văn minh đô thị: UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 về việc giao kế hoạch xây dựng đô thị văn minh năm 2021 trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, xây dựng 13 tuyến đường văn minh đô thị (Kỳ Phương 02 tuyến,  Kỳ Liên 02 tuyến; Kỳ Thịnh 01 tuyến; Kỳ Trinh 02 tuyến; Hưng Trí 03 tuyến; Kỳ Long 03 tuyến). Các phường đã xây dựng khung kế hoạch thực hiện, tiến hành lập dự toán, khối lượng các hạng mục trình thẩm định, phê duyệt. Một số phường đã triển khai thi công các hạng mục trên tuyến như Kỳ Long đã triển khai lát được 3.737 m2 gạch Terrazzo, 140m bó vỉa, 46m đan rãnh; Kỳ Phương đã triển khai bóc phong và lát được 600m2 gạch Terrazzo; Kỳ Liên đã vận động GPMB, triển khai bóc phong hóa được 350m...

Chương trình giảm nghèo bền vững: Hỗ trợ nhà ở, 50% kinh phí cho 02 hộ nghèo do Tập đoàn Vingroup tài trợ, số tiền 60 triệu đồng; khởi công 84/88 nhà ở kiên cố người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai theo quyết định của Ban chỉ đạo 22 tỉnh (63 nhà đã hoàn thành, 21 nhà đang xây dựng); hỗ trợ 100% kinh phí cho 46 hộ và 50% kinh phí cho 16 hộ với số tiền 3.780.000.000 đồng. Hỗ trợ về y tế: rà soát, tổng hợp, lập danh sách đề nghị cấp 2.949 thẻ BHYT cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn với số tiền 598.287.150 đồng. Thực hiện chính sách giảm nghèo theo các NQ của HĐND tỉnh và hỗ trợ thu nhập cho thành viên hộ nghèo thuộc chính sách BTXH do Tập đoàn Vingroup tài trợ (chi trả 640 lượt đối tượng do Tập đoàn Vingroup tài trợ với số tiền 945.285.000; hỗ trợ thu nhập cho 315 lượt đối tượng hộ nghèo theo Nghị quyết số 151 của Hội đồng nhân dân tỉnh với số tiền 169.145.000 đồng; hỗ trợ cho 42 lượt hộ nghèo theo Nghị quyết 179 của Hội đồng nhân dân tỉnh với số tiền 11.340.000 đồng).

Để hoàn thành mục tiêu, kế hoạch năm 2021, thời gian tới Thường trực Ban Chỉ đạo, các Đoàn công tác tiếp tục chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giúp đỡ các xã, phường, thôn, TDP tập trung tuyên truyền vận động người dân tích cực vào cuộc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; các phòng ban, đơn vị phụ trách các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, phường đô thị văn minh, giảm nghèo, sản phẩm O cop, mô hình kinh tế thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các xã, phường thực hiện các khối lượng công việc còn lại đảm bảo theo kế hoạch đã được phê duyệt, nhất là những vấn đề khó khăn, vướng mắc tại cơ sở.

 

Nguyễn Thị Phương Hải- Phó trưởng ban BCĐ xây dựng NTM, ĐTVM thị xã

https://thixakyanh.hatinh.gov.vn/

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản ban hành

Quyết định số 211/QĐ-TTg

Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025;

Quyết định số 149/QĐ-BCĐ

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025

Thông báo 420/TB-UBND

Kết luận của Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tại Hội nghị đánh giá công tác xây dựng NTM 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2023

Văn bản số 4802/UBND-NL5

Giới thiệu mô hình hay và đề xuất sáng kiến triển khai hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Công văn số 5424 /BNN-VPĐP

Triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp

Hát về nông thôn mới
Bộ nông nghiệp Cổng thông tin Đảng bộ hà tĩnh Công báo tỉnh Điều hành tỉnh Dự thảo văn bản văn bản Nhật ký truyền thanh
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào:

Thống kê
  • Đang truy cập123
  • Máy chủ tìm kiếm14
  • Khách viếng thăm109
  • Hôm nay15,153
  • Tháng hiện tại535,804
  • Tổng lượt truy cập82,711,274
®VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Trưởng ban biên tập:  Nguyễn Văn Việt - Chánh Văn phòng 
Phó trưởng ban biên tâp: Ngô Ðình Long - Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 148 - Đường Trần Phú - Thành Phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393.892.689;  Email: nongthonmoihatinh@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây