Học tập đạo đức HCM

Bí thư Tỉnh ủy: Đánh giá kết quả kinh tế tập thể cần gắn với sự phát triển chung của Hà Tĩnh

Thứ hai - 31/08/2020 03:13
Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề nghị thẳng thắn nhìn nhận tồn tại của kinh tế tập thể Hà Tĩnh trong nhiệm kỳ qua, cụ thể như: số lượng HTX nhiều nhưng chất lượng thấp, nhiều HTX làm ăn thua lỗ…
1 87
 

Sáng 31/8, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh duyệt Đại hội Đại biểu Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng và các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy cùng dự.

Xây dựng, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Liên minh HTX tỉnh được soạn thảo theo hướng dẫn của Liên minh HTX Việt Nam về bố cục, tiêu đề, phương châm, hệ thống biểu đồ và bảng biểu số liệu.

Theo đó, Dự thảo Báo cáo chính trị được soạn thảo gồm 22 trang, bao gồm cả biểu đồ và 6 biểu số liệu.

2 78

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Nguyễn Ngọc Hùng báo cáo công tác chuẩn bị đại hội.

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Liên minh HTX lần thứ VI xác định chủ đề: “Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX; đẩy mạnh xây dựng Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh vững mạnh; thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thành viên”.

3 77

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Phan Thành Biển: Phần mục tiêu cụ thể, cần cân nhắc lại số liệu để phù hợp thực tiễn giai đoạn tới, từ đó, để các HTX hiệu quả, tránh manh mún, nhỏ lẻ.

Dự thảo báo cáo đưa ra các phương hướng, mục tiêu tổng quát như: Phát triển KTTT, HTX đa dạng về loại hình, hình thức hợp tác ở các ngành nghề, lĩnh vực, tầng lớp nhân dân; sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị; ban hành và thực hiện chính sách hỗ trợ KTTT, HTX, tập trung lĩnh vực đào tạo, tín dụng, ứng dụng công nghệ cao; thu hút ngày càng nhiều hộ cá thể, thành phần kinh tế khác tham gia; xây dựng, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới…

4 71

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt: Cần đánh giá sâu hơn những tồn tại của KTTT để có giải pháp khắc phục hiệu quả. Trong phần giải pháp đẩy mạnh phát triển KTTT, HTX còn chung chung, chưa rõ; cần đặt ra các nhiệm vụ đột phá để tập trung thực hiện.

Dự thảo Báo cáo chính trị cũng đề ra 8 mục tiêu cụ thể, 6 nhóm nhiệm vụ và 4 nhóm giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 – 2025.

5 61

Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Quốc Hương: Trong phần giải pháp đẩy mạnh phát triển KTTT, HTX cần có giải pháp cụ thể về chính sách hỗ trợ với các nội dung: đào tạo nâng cao chất lượng, mua sắm phương tiện sản xuất…

6 43

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy: Dự thảo báo cáo dài 22 trang, nhưng dung lượng các phần chưa cân đối. Một số số liệu cần đưa vào biểu mẫu để rút gọn báo cáo.

Về đề án nhân sự, dự kiến Ban Chấp hành Liên minh HTX nhiệm kỳ 2020 – 2025 có 47 đồng chí, tăng 2 đồng chí so với nhiệm kỳ 2016 – 2020, Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí.

7 25

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh: Cần điều chỉnh nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị, không đưa các nội dung về thi đua - khen thưởng, hoạt động của Thường trực, Ban Thường vụ, BCH Liên minh HTX... vào báo cáo. Định hướng phát triển KTTT giai đoạn tới cần kiên quyết giải thể các HTX yếu kém ngừng hoạt động; chọn HTX theo lĩnh vực, địa bàn để đầu tư phát triển hiệu quả.

8 10

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng: Kết cấu báo cáo chưa phù hợp, cần sắp xếp lại các nội dung. Báo cáo chưa cân đối, phần đánh giá tổng kết quá dài, phương hướng ngắn. Cần bổ sung nhiệm vụ nâng cao chất lượng cho cán bộ quản lý HTX...

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia góp ý để hoàn thiện về đề án nhân sự, chương trình đại hội, nội dung và bố cục Dự thảo Báo cáo chính trị...

9 9
Cần bám sát mẫu hướng dẫn của Liên minh HTX Việt Nam để làm đề án nhân sự, Dự thảo Báo cáo chính trị. Dự thảo Báo cáo chính trị chưa có phần đánh giá lại việc thực hiện các mục tiêu của nhiệm kỳ trước. Cần làm rõ vai trò của KTTT đối với sự phát triển của tỉnh. Hệ thống chỉ tiêu nhiệm kỳ tới, một số chỉ tiêu hơi cao. Phần phương hướng, nhiệm vụ cần bám sát Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Xem xét căn cứ để đề xuất tăng số lượng BCH là gì, cơ cấu BTV, BCH nhiệm kỳ tới so với nhiệm kỳ vừa qua có gì thay đổi?
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng
10 4
Cần xem xét lại tiêu đề, hạn chế viết tắt trong Báo cáo chính trị. Kết cấu Dự thảo Báo cáo chính trị, một số nhận định trong Dự thảo Báo cáo chưa phù hợp; cần thẳng thắn nhìn nhận một số nội dung. Phần phương hướng, cần bổ sung dự báo tình hình đối với sự phát triển KTTT thời gian tới. Phần nhiệm vụ và giải pháp chưa rõ, dung lượng còn ngắn; cần chú trọng các vấn đề: Nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương, phát huy rõ hơn vai trò của ủy viên BCH Liên minh, Thường trực Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển KTTT tỉnh… Tiếp tục phân cấp, phân quyền, tạo quyền cho Liên minh HTX; chú trọng xây dựng bộ máy tâm huyết, năng động, chất lượng.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng

Thẳng thắn nhìn nhận tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá cao Liên minh HTX tỉnh đã có nhiều trăn trở, đề xuất để phát triển KTTT, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

11 2

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cho rằng, Liên minh HTX tỉnh phải xem xét lại Dự thảo Báo cáo chính trị, sắp xếp lại nội dung trên cơ sở lựa chọn các vấn đề trọng tâm, trọng điểm.

Phần kết quả nhiệm kỳ cần nhấn mạnh 2 phần. Thứ nhất, nhấn mạnh kết quả của KTTT, từ số lượng đến chất lượng, gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vì vậy, cần bám sát với Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Thứ hai là làm rõ vai trò của Liên minh HTX trong khâu nối với các sở, ngành để thực hiện nhiệm vụ phát triển KTTT; vai trò của Liên minh trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các thành viên (tuyên truyền, vay vốn, giải quyết đất đai…).

Trong phần hạn chế phải thẳng thắn nhìn nhận tồn tại của KTTT trong nhiệm kỳ, cụ thể: số lượng HTX nhiều nhưng chất lượng thấp, nhiều HTX làm ăn thua lỗ… Đồng thời, cũng thẳng thắn đánh giá tồn tại của Liên minh HTX tỉnh. Cần nêu rõ một số nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan như: sự phát triển của kinh tế thị trường tác động tới KTTT, sự thiếu quan tâm của cấp ủy, chính quyền; vai trò quản lý nhà nước và các ngành, vai trò nội tại của HTX, vai trò của Liên minh HTX…

Về chủ đề đại hội, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần làm rõ, cụ thể hơn nội dung của các thành tố: tiếp tục phát huy vai trò nóng cốt trong phát triển KTTT, HTX; đẩy mạnh xây dựng Liên minh HTX tỉnh Hà Tĩnh vững mạnh.

Phần mục tiêu cần xem xét lại, chú trọng vào chất lượng. Một số nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm như: Khắc phục tồn tại, hạn chế, xóa HTX yếu kém, ngừng hoạt động kéo dài; xây dựng các HTX thành viên mạnh; chọn các lĩnh vực trọng điểm để đầu tư như: HTX nông nghiệp; dịch vụ thương mại...

Bí thư Tỉnh ủy gợi ý một số yếu tố cần có trong phần giải pháp như: Tuyên truyền nâng cao nhận thức về KTTT; tăng cường sự vào cuộc của cấp ủy – chính quyền; có giải pháp chính sách, xây dựng quy chế ủy quyền (ủy thác) cho Liên minh HTX; xây dựng BCH vững mạnh; phối kết hợp xây dựng diễn đàn bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp thành viên HTX.

Bí thư cũng yêu cầu nội dung kiểm điểm BCH cần nhìn nhận thẳng thắn. Về nhân sự, cần xem xét lại, giảm số lượng BCH so với dự kiến của đề án nhân sự.

Nguồn tin: Thái Oanh - Thu Phương/baohatinh.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản ban hành

Quyết định số 211/QĐ-TTg

Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025;

Quyết định số 149/QĐ-BCĐ

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025

Thông báo 420/TB-UBND

Kết luận của Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tại Hội nghị đánh giá công tác xây dựng NTM 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2023

Văn bản số 4802/UBND-NL5

Giới thiệu mô hình hay và đề xuất sáng kiến triển khai hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Công văn số 5424 /BNN-VPĐP

Triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp

Hát về nông thôn mới
Bộ nông nghiệp Cổng thông tin Đảng bộ hà tĩnh Công báo tỉnh Điều hành tỉnh Dự thảo văn bản văn bản Nhật ký truyền thanh
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào:

Thống kê
  • Đang truy cập66
  • Máy chủ tìm kiếm12
  • Khách viếng thăm54
  • Hôm nay17,421
  • Tháng hiện tại479,417
  • Tổng lượt truy cập84,455,834
®VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Trưởng ban biên tập:  Nguyễn Văn Việt - Chánh Văn phòng 
Phó trưởng ban biên tâp: Ngô Ðình Long - Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 148 - Đường Trần Phú - Thành Phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393.892.689;  Email: nongthonmoitinhhatinh@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây