Học tập đạo đức HCM

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; nếp sống văn hóa, văn minh đô thị

Thứ sáu - 01/10/2021 00:45
Chiều ngày 29/9, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban kinh tế - xã hội, HĐND thị xã về kết quả thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thị xã Kỳ Anh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2030” đã tổ chức làm việc với UBND thị xã. Tham dự có đồng chí Trần Xuân Phượng - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND thị xã, đồng chí Nguyễn Văn Chung - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã, các thành viên trong Đoàn giám sát và đại diện các phòng, ban, đơn vị có liên quan. Đồng chí Phạm Thị Thuỳ Mỹ - Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Hồ Minh Hằng - Trưởng phòng VH-TT thị xã báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thị xã Kỳ Anh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030”.

    Trong thời gian qua, để việc triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thị xã Kỳ Anh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2030” có hiệu quả, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ thị xã đến cơ sở đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá và rút kinh nghiệm trong việc xây dựng, nâng cao thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; nếp sống văn hóa văn minh đô thị, coi đây là nhiệm vụ vừa có tính chất chiến lược lâu dài góp phần phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

    Kết quả, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ thị xã đến cơ sở được quan tâm đầu tư và từng bước khẳng định được vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ trong phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, từng bước đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của Nhân dân; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho các tầng lớp Nhân dân, góp phần ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng, an ninh... Hiện nay, Trung tâm VHTT thị xã ( đang được quy hoạch tại UBND phường Hưng Trí cũ) có hội trường, các phòng chức năng, sân bóng chuyền, cầu lông; đầu tư 13 cổng chào vòm trang trí, led điện tử qua đường; Thư viện cộng đồng thị xã với trên 30 nghìn đầu sách; 11/11 Nhà văn hóa xã, phường đạt chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch, 11/11 xã, phường đã có quy hoạch sân vận động; 9/11 sân vận động diện tích từ 9.000m 2 trở lên; 11/11 xã, phường có trạm truyền thanh cơ sở. Cảnh quan môi trường của thị xã ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp hơn đã góp phần vào việc xây dựng thị xã ngày càng giàu đẹp, văn minh.

    Bên cạnh đó, các nội dung thực hiện văn hóa, văn minh đô thị được triển khai lồng ghép đồng bộ với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; việc bình xét các danh hiệu văn hóa được địa phương quan tâm và trở thành phong trào thi đua ở cơ sở. Tỷ lệ gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố; cơ quan, đơn vị văn hóa hàng năm tăng về số lượng và chất lượng; nhiều xã, phường đạt tỷ lệ gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa cao như: Kỳ Phương, Kỳ Long, Kỳ Liên, Hưng Trí, Kỳ Hoa... Cụ thể, năm 2020 toàn thị xã có 19.083/22.190 hộ đạt danh hiệu GĐVH, chiếm tỷ lệ 86% (tăng 23% so với năm 2016); có 62/78 thôn, tổ dân phố được công nhận đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa (đạt tỷ lệ 79,5%), tăng 22,87% so với năm 2016; có 66/77 cơ quan, đơn vị, trường học (có tổ chức công đoàn) đạt chuẩn văn hóa ( chiếm tỷ lệ 85,7%), tăng 58,2 % so với cuối năm 2015. Hiện nay có 3 phường đã được công nhận đạt danh hiệu Phường đạt chuẩn đô thị văn minh gồm: Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Phương.

    Nếp sống văn hóa văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội được quan tâm triển khai thực hiện; ngày càng nhiều Câu lạc bộ văn hóa, thể thao hoạt động hiệu quả, hiện toàn thị xã có 182 đội văn nghệ quần chúng; 138 câu lạc bộ đa dạng các loại hình sinh hoạt.

Đồng chí Nguyễn Anh Phong - Giám đốc Trung tâm VH-TT đề nghị sớm đầu tư xây dựng các thiết chế phục vụ hoạt động TDTT cấp thị đến cơ sở để xứng tầm với sự phát triển đô thị của thị xã mang tính chiến lược, lâu dài.

Đồng chí Nguyễn Thị Mai Dung - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo thị uỷ nhận thấy, ý thức về xây dựng nếp sống văn hoá đô thị văn minh của một bộ phận người dân chưa cao, việc phát huy các thiết chế văn hoá văn nghệ, thể thao chưa cao, phong trào văn hoá thể thao quần chúng chưa thật sự đồng đều; đề nghị nên có bổ cứu những giải pháp theo từng giai đoạn.

Đồng chí Nguyễn Anh Ngọc - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị uỷ, cần quan tâm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án hằng năm để có đánh giá thực chất các phong trào VHVN, TDTT và cần đi sâu vào phân tích tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, từ đó tìm ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Chung - UVBTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã, cần đánh giá tổng thể, toàn diện hệ thống thiết chế văn hoá trên địa bàn; việc định hướng và thực hiện Đề án khó khăn do một số tiêu chí có sự thay đổi; HĐND thị xã cần tiếp tục quan tâm, bổ sung một số dự án đầu tư công để hoàn thành các tiêu chí về thiết chế văn hoá.

    Phát biểu tại buổi giám sát, các đại biểu đã có nhiều ý kiến nhận xét đánh giá về chất lượng hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thị xã Kỳ Anh trong thời gian qua. Bên cạnh những kết quả đạt được thì việc thực hiện Đề án vẫn còn nhiều khó khăn, tồn tại, việc đầu tư cho sự nghiệp phát triển văn hóa, các thiết chế văn hóa chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế, nhất là cấp thị xã; công tác định hướng, hướng dẫn phát triển các phong trào VHVN, TDTT còn thiếu chiều sâu; việc xây dựng các mô hình, câu lạc bộ thiếu tính bền vững; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác văn hóa chưa được quan tâm đúng mức.

Đồng chí Trần Xuân Phượng - UV BTV, Phó Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu chỉ đạo buổi làm việc.

    Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Trần Xuân Phượng - UV BTV, Phó Chủ tịch HĐND thị xã đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đề án đem lại trong những năm vừa qua. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu  UBND thị xã chỉ đạo quyết liệt, đồng thời thường xuyên kiểm tra đánh giá khách quan việc thực hiện Đề án để khắc phục những tồn tại, hạn chế và tiếp tục thực hiện Đề án; đề nghị ngành Văn hoá phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực; HĐND thị xã sẽ quan tâm, cho chủ trương trong việc đầu tư xây dựng Trung tâm văn hoá thị xã và các thiết chế văn hoá cơ sở xứng tầm với quá trình xây dựng, phát triển đô thị, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân.

Đồng chí Phạm Thị Thuỳ Mỹ - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Trưởng Đoàn giám sát kết luận buổi làm việc.

    Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Thuỳ Mỹ - Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội, Trưởng đoàn giám sát đã đánh kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở; nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thị xã Kỳ Anh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2030” của UBND thị xã, đồng thời đề nghị UBND thị xã tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu và làm rõ các kiến nghị đề xuất của UBND thị xã đối với lĩnh vực này.

Hoàng Trang - Trung Hiếu/https://thixakyanh.hatinh.gov.vn/

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản ban hành

Quyết định số 211/QĐ-TTg

Sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM, Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao, Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025;

Quyết định số 149/QĐ-BCĐ

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025

Thông báo 420/TB-UBND

Kết luận của Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG và xây dựng đô thị văn minh tại Hội nghị đánh giá công tác xây dựng NTM 8 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2023

Văn bản số 4802/UBND-NL5

Giới thiệu mô hình hay và đề xuất sáng kiến triển khai hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Công văn số 5424 /BNN-VPĐP

Triển khai Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, xã hình thành sau sắp xếp

Hát về nông thôn mới
Bộ nông nghiệp Cổng thông tin Đảng bộ hà tĩnh Công báo tỉnh Điều hành tỉnh Dự thảo văn bản văn bản Nhật ký truyền thanh
Thăm dò ý kiến

Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào:

Thống kê
  • Đang truy cập103
  • Hôm nay16,583
  • Tháng hiện tại631,335
  • Tổng lượt truy cập84,607,752
®VĂN PHÒNG ĐIỀU PHỐI CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Trưởng ban biên tập:  Nguyễn Văn Việt - Chánh Văn phòng 
Phó trưởng ban biên tâp: Ngô Ðình Long - Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: 148 - Đường Trần Phú - Thành Phố Hà Tĩnh
Điện thoại: 02393.892.689;  Email: nongthonmoitinhhatinh@gmail.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây